Nyhedsarkiv:

Sommerferie

I forbindelse med sommerferien vil der være nedsat bemanding på kontoret i ugerne 28, 29, 30, 31, 32 og 33 og der må forventes længere ekspeditionstid.

Vi kan iøvrigt henvise til vores kontaktformular her på hjemmesiden, da denne i begrænset omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her

Kontoret åbner igen

Kontoret åbner igen mandag den 28.06.2021 kl. 09.00 for personlig betjening.

Vi ser frem til igen at kunne byde vores medlemmer velkommen.

Hærværk og tyveri

I forbindelse med gravearbejde på stien mellem Enggårdsvej og Søndergade i Ubby har der været opstilt afspærring. Natten til d. 24-06-21 har der desværre været udøvet hærværk på afspærrings materialet samt tyveri af samme. Hvis der findes afspærrings materiale med KA-Service logo på kan Projektleder Nicklas Hallgren kontaktes på telefon nummer +45 44 40 42 08.

Nedsat hastighedSom internetudbyder har vi flere ben ud til omverdenen. Vores leverandør af et af disse ben har lige nu et overgravet fiberkabel, hvilket gør at en af vores internetforbindelser er ude af drift.

Det er stadig muligt at gå på nettet, men der kan opleves lidt lægere svar tider i de tidsrum hvor vi oplever meget trafik. Dette forekommer typisk om aftenen. Vores leverandør har forsikret os om at vi har højeste prioritet og vi håber derfor skaden er udbedret inden vi når en spidsbelastning.

Vi håber ikke at det bliver et problem der påvirker jer,
men vi beklager hvis det gør.

**Opdatering på nedsat hastighed**

Vores leverandør har nu udbedret fejlen og vi er nu tilbage i normal drift.
d. 22-06-2021 kl. 22:25Coronapas ved generalforsamlingen

Ved generalforsamling i morgen vil fremvisning af et gyldigt Coronapas være en forudsætning for at kunne deltage.

Et Coronapas kan anskaffes ved at lade sig teste i form af enten
en PCR test (i halsen) eller en Kviktest (i næsen).


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.

  Forslag 1: Forslag til ændringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedtægter §1.
  Nuværende ordlyd i §1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.

  Forslag til ny ordlyd i §1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.
  Det overlades til bestyrelsens kompetence at ændre laugets/forretningens navn.

  Begrundelse:
  I en verden i hastig udvikling, hvor internet i kabler i højere og højere grad overtager laugets arbejdsområde såvel som fokusområde, har vi brug for løbende at kunne tilpasse vores navn så det signalerer en dynamisk tilpasning til det udbud og den omverden vi befinder os i. Det er derfor væsentligt i vores markedsføring, som gerne skal være til gavn for alle laugets medlemmer, at vi kan tilpasse navnet så vi kan tiltrække medlemmer som kan være med til at understøtte udviklingen.

  Det er tanken i første omgang at inddrage medlemmerne ved at bede dem sende forslag til nyt navn.

  Forslag 2: Forslag til ændringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedtægter §8, litra b.
  Nuværende ordlyd i §8, litra b:
  Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  Forslag til ny ordlyd i §8, litra b:
  Beretning om det forløbne år.

 6. Valg af kasserer for 3 år:
  Henning Brøgger ObsenVillig til genvalg


  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Martin Schwartzbach (bestyrelsens forslag)Ny kandidat
  Henrik AndersenNy kandidat

  Bestyrelsen indstiller Thomas Philip, fungerende formand og Martin Schwartzbach, fungerende suppleant, til de to bestyrelsesposter.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin Schwartzbach (bestyrelsens forslag)Villig til genvalg, hvis han ikke vælges ind i bestyrelsen
  Søren Kastrup Petersen (bestyrelsens forslag)Villig til genvalg
  Bettina Dahl Eriksen (bestyrelsens forslag)Ny kandidat
  Henrik AndersenNy kandidat, hvis han ikke vælges ind i bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2020 vil blive vist på hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt på antennelaugets kontor, Stejlhøj 23, inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

OBS. Hvis der fortsat er krav om Coronapas eller negativ test, skal dette fremvises ved indgangen. Hvis der er flere fremmødte, end de på tidspunktet gældende regler om forsamlingsloft, vil generalforsamlingen blive flyttet til en anden dag.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.

  Forslag 1: Forslag til ændringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedtægter §1.
  Nuværende ordlyd i §1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.

  Forslag til ny ordlyd i §1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.
  Det overlades til bestyrelsens kompetence at ændre laugets/forretningens navn.

  Begrundelse:
  I en verden i hastig udvikling, hvor internet i kabler i højere og højere grad overtager laugets arbejdsområde såvel som fokusområde, har vi brug for løbende at kunne tilpasse vores navn så det signalerer en dynamisk tilpasning til det udbud og den omverden vi befinder os i. Det er derfor væsentligt i vores markedsføring, som gerne skal være til gavn for alle laugets medlemmer, at vi kan tilpasse navnet så vi kan tiltrække medlemmer som kan være med til at understøtte udviklingen.

  Det er tanken i første omgang at inddrage medlemmerne ved at bede dem sende forslag til nyt navn.

  Forslag 2: Forslag til ændringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedtægter §8, litra b.
  Nuværende ordlyd i §8, litra b:
  Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  Forslag til ny ordlyd i §8, litra b:
  Beretning om det forløbne år.


 6. Valg af kasserer for 3 år:
  Henning Brøgger ObsenVillig til genvalg


  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannUdtrådt af bestyrelsen

  Bestyrelsen indstiller Martin Schwartzbach, fungernede suppleant, til den ledige bestyrelsespost.

  I det Peter Hermanns udtrædelse af bestyrelsen er sket efter fristen for at melde sit kandidatur ifølge vedtægterne, er der ekstraordinært mulighed for at opstille kandidater til bestyrelsen. Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, skal være kontoret på Stejlhøj 23, i hænde senest den 7. maj 2021.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg, hvis ikke han vælges ind i bestyrelsen
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

  Bettina Eriksen opstiller til suppleantposten.

  I det Peter Hermanns udtrædelse af bestyrelsen er sket efter fristen for at melde sit kandidatur ifølge vedtægterne, er der ekstraordinært mulighed for at opstille kandidater som suppleant. Kandidater til suppleant, angivet med navn og adresse, skal være kontoret på Stejlhøj 23, i hænde senest den 7. maj 2021.


 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2020 vil blive vist på hjemmesiden www.ka-net.dk, samt blive fremlagt på antennelaugets kontor, Stejlhøj 23, inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Nedsat hastighedSom internetudbyder har vi flere ben ud til omverdenen. Vores leverandør af et af disse ben har lige nu et overgravet fiberkabel, hvilket gør at en af vores internetforbindelser er ude af drift. Vores leverandør har fundet skaden og er i gang med at udbedre denne, det er dog en omfattende kabelskade, som kan tage lang tid at udbedre.

Det er stadig muligt at gå på nettet, men der kan opleves lidt længere svar tider i de tidsrum hvor vi oplever meget trafik.

Vi håber ikke at det bliver et problem der påvirker jer,
men vi beklager hvis det gør.


Manglende internetInternettet mangler i øjeblikket. Vi arbejder på højtryk for at etablere forbindelsen igen.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


**Opdatering på manglende internet**

Problemet er nu løst.

Hvis man mod forventning ikke har internet nu, kan du forsøge med en genstart af dit kabelmodem eller din kabelrouter.


Status pa mail

Mailserveren kører igen for fuld kraft og det er muligt at sende og modtage mails. Der kan stadig være enkelte medlemmer der kan have problemer, men det har vist sig mest at omhandle et forkert kodeord eller serverindstilling, så det kan løses.

De fleste e-mails der er sendt til ka-net.dk mailadresser imens nedbruddet stod på, er desværre blevet sendt tilbage til afsenderen med besked om at det ikke er muligt at sende mails til domænet.
De mails der er sendt i perioden, som ikke er kommet frem, skal derfor afsendes igen, for at nå frem til jer.

Vi beklager det besvær hele den her omgang her påført jer. Vi har nu tilføjet yderligere tiltag for at sikre oppetiden på mailserveren og klargjort en bedre nødprocedure, så vi er bedre stillet, hvis vi igen rammer problemer af samme karakter.

Mvh. Kalundborg Antennelaug.

Kontoret holder lukket

Kalundborgegnens Antennelaug har valgt at følge regeringens nye restriktioner og anbefalinger mht. Coronavirus og holder derfor lukket for personlig betjening på kontoret fra den 11. december 2020.

Det vil stadig være muligt at kontakte os telefonisk, hvor vi vil sidde klar til at hjælpe vores medlemmer i det omfang det er muligt. Ombytning og udlevering af udstyr til internettet samt kabler vil være muligt efter aftale.

Vores antennemøntører vil i begrænset omfang køre ud på opgaver.

Vi beklager de gener dette medfører.

Status på mail

Mailserveren kører igen for fuld kraft og det er muligt at sende og modtage mails. Der kan stadig være enkelte medlemmer der kan have problemer, men det har vist sig mest at omhandle et forkert kodeord eller serverindstilling, så det kan løses. Hvis du oplever problemer med din mail, kan du kontakte os lørdag og søndag i tidsrummet 09:00-15:00, vi sidder klar til at hjælpe med de problemer der relaterer sig til mail.

Vi mangler stadig at få flyttet en del af de gamle mail data, men det drejer sig om mange Gigabyte data der skal flyttes og importeres ind i mailbokse igen, så det forventes at kunne tage et par døgn for alle data er indlæst.

De fleste e-mails der er sendt til ka-net.dk mailadresser imens nedbruddet stod på, er desværre blevet sendt tilbage til afsenderen med besked om at det ikke er muligt at sende mails til domænet.
De mails der er sendt i perioden, som ikke er kommet frem, skal derfor afsendes igen, for at nå frem til jer.

Vi beklager det besvær hele den her omgang her påført jer. Vi har nu tilføjet yderligere tiltag for at sikre oppetiden på mailserveren og klargjort en bedre nødprocedure, så vi er bedre stillet, hvis vi igen rammer problemer af samme karakter.

Mvh. Kalundborg Antennelaug.

Information til medlemmer om nedbrud på internettet i januar

Tilbage i januar 2021 havde Kalundborgegnens Antennelaug desværre et nedbrud på knap tre timer. Aldrig før i foreningens historie har der været et nedbrud, der har varet så længe, og forhåbentlig sker det ikke igen. Vi hos Kalundborgegnens Antennelaug, beklager hændelsen, og vi har derfor, som et plaster på såret, valgt at give en gratis film til alle medlemmer, der har internet hos os.

Nedbrud på TV og internet kan desværre ske, men heldigvis sker det ikke så ofte, og meget sjældent i længere tid. Nedbruddet hos Kalundborgegnens Antennelaug i januar skete dog på et meget uhensigtsmæssigt tidspunkt, og det beklager vi. Det skete nemlig på et tidspunkt, hvor rigtig mange mennesker blev berørt af det, da det var, mens alle skoleelever modtog online undervisning, og mange mennesker ligeledes arbejdede hjemmefra grundet COVID-19. Derfor har vi valgt at give alle medlemmer med internetabonnement en gratis valgfri film fra www.blockbuster.dk på op til 49 kr. som et plaster på såret.

Hvis man således hører til de medlemmer, der har internet hos Kalundborgegnens Antennelaug, skal man blot skrive sig på SMS-listen her på hjemmeside inden torsdag den 11. marts kl. 12. Så vil man kort efter sluttidspunktet den 11. marts få tilsendt en gavekode, som man skal benytte, når man logger sig ind på blockbuster.dk. Her opretter man en profil, og derefter benyttes den tilsendte gavekode fra foreningen. Man kan vælge én film af op til 49 kr. som man lejer i 48 timer. Filmen kan således kun ses i det tidsrum. Gavekoden kan imidlertid benyttes resten af 2021.

Tilmeldingsfristen er udløbet

Telefonsupport

Mailserveren er nu endelig online lokalt her hos os og er tilbage i drift.

Internet og mailsupport holder ekstra åbent for telefonerne fredag til kl. 15.00.

Vi holder også åben både lørdag og søndag i tidsrummet 09:00 til 15:00.

Vi sidder, i ovenstående tidsrum, klar til at yde den nødvendige support, ændring af adgangskoder eller vejledning af mailopsætning.

Mailserveren er endelig tilbage

Mailserveren er nu endelig online lokalt her hos os og er tilbage i drift. Det betyder at det nu er muligt at sende og modtage mails igen. Alle de gamle mails, fra før nedbruddet, vil blive tilføjet senere, vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke komme med en tidshorisont for de gamle mails.

Alle indstillinger og koder er forsat det samme som tidligere og ens mail vil derfor fortsætte som før. Det er ikke nødvendigt at ændre noget.

Hvis man har forsøgt med forskellige adgangskoder og har brug for en ny adgangskode så kan denne ændres på vores selvbetjening (klik her) eller ved at kontakte os på vores kontaktformular (klik her).

Internet og mailsupport vil holde åbent for telefonerne i dag i tidsrummet 09:00 til 13:00 hvor vi vil sidde klar til at yde support, ændring af adgangskoder eller vejledning af mailopsætning.

Det vil også være muligt at kontakte os i weekenden via vores kontaktformular. Åbningstider for weekenden melder vi ud senere i dag.

Opdatering på e-mail problemerne

Det nye mailsystem er nu oppe og køre, det er testet, der mangler forsat at DNS slår helt igennem og alle certifikater er flyttet fra det gamle mailsystem.

Vi vil melde ud her på hjemmesiden og sende sms’er ud når alt er oppe og køre.
Internet og mailsupport vil holde åbent for telefonerne i morgen i tidsrummet 09:00 til 13:00 hvor vi vil sidde klar til at yde support, ændring af adgangskoder eller vejledning af mailopsætning.

Opdatering på e-mail problemerne

Gårsdagens konvertering af e-mailadresser er desværre ikke gået som planlagt. Der arbejdes stadig hårdt i døgndrift på at få løst problemet.

Dette betyder at vores medlemmer endnu ikke kan bruge deres ka-net e-mail. Der vil kunne ses fejl beskeder fra diverse e-mail programmer som bla. siger at brugernavn og adgangskode er forkert m.m. I disse tilfælde vil det ikke hjælpe at lave ændringer til ens kontoindstillinger. Vi melder ud her på hjemmesiden samt via vores SMS service så snart vi er klar med en løsning.

Hvis man ønsker at tilmelde sig vores SMS service kan dette gøres via selvbetjeningen (klik her for at se en guide) eller ved at kontakte kontoret i åbningstiden på telefon 59 56 15 70.

Vi beklager meget de gener dette måtte medføre.

** Opdatering d. 04-03-21 kl 13:58 : Mailserveren bliver nu opsat lokalt hos Kalundborgegnens Antennelaug i stedet for hos udbyderen. Hvilket vil gøre det muligt at sende og modtage mails, når vi har meldt den nye mailserver klar. De eksiterende mails vil blive tilføjet efterfølgende. Vi sender en sms ud når mailserveren er klar, til de medlemmer der er tilmeldt vores sms service.

Opdatering på e-mail problemerne

Lørdag d. 27-02-2021 kl. 16.41 gik en harddisk ud af drift hos vores mailudbyder.
Kl. 17.15 var disken udskiftet og den var kørende igen. Mailsystemet, der bygger på Smartermail fra Smartertools, fungerede efterfølgende ikke som det skulle og der skete en uventet lukning af en del mailkonti. Det blev der arbejdet på resten af lørdagen og søndagen.
Vores mailudbyder valgte i samråd med Smartertools (softwareudvikleren), at opgradere mailsystemet til den nyeste version, for at komme problemet til livs. Hertil skulle alle mailkontis så konverteres til en nyere protokol end den vi har kørt med tidligere, hvilket blev igangsat mandag morgen.
Under konverteringen af samtlige mailkonti, viste der sig uventede problemer med lige præcis vores domæne og et par stykker mere fra andre af mailudbyders kunder. Det problem har vores udbyder og Smartertools arbejdet på hele mandag og tirsdag, samt natten til i dag, uden det blev løst.
Domænet ka-net.dk har været lukket siden mandag eftermiddag, for at sikre at afsendere ikke får et svar tilbage at mailkontoen ikke eksistere. I forsøget på at opfange de mails der er blevet sendt i mellemtiden, har vi fået lavet et filter der kan opsnappe de fremsendte mails. Filteret var dog først klar tirsdag omkring kl. 14.
Mails der er sendt i tidsrummet fra domænet blev lukket til vi havde filteret klar er desværre ikke kommet frem til mailserveren og skal gensendes for at de kan nå frem til modtageren. Afsendere der ikke har kunnet levere mails, har alle fået et svar tilbage om at mails er afvist.

Status onsdag formiddag er at konverteringen stadig er i fuld gang, og forhåbentlig kommer vi i mål med den i dag. Når vi er i mål med konverteringen, åbner vi op for domænet igen og herefter vil vi "slippe de mails løs" vi har opsnappet i det føromtalte filter og alt burde være som normalt.

Vi sender en SMS ud til de medlemmer der har tilmeldt sig vores SMS-service når de er oppe at køre normalt igen, ligesom vi ligeledes kommer til at skrive det på hjemmesiden. Vi udsender ikke SMS'er om natten.

Fremadrettet vil vi gøre vores ypperste for at en situation som denne ikke kan opstå igen. Vi opsætter nu endnu flere mailservere til at stå og kunne tage over for hinanden såfremt den ene af dem skulle gå ned, ved harddisk nedbrud, fejl ved opdateringer eller andre lignende situationer. Vi kommer til at have vores opsnapningsfilter klar, så vi kan aktivere det lige så snart det skulle være nødvendigt. Vi kommer til, i højere grad, at teste fremtidige opdateringer på et "kopi"-setup, med samme antal brugere som vi har, inden vi ruller ud på det kørende system.

Med venlig hilsen
Daniel Badeby
Forretningsfører

Opdatering på e-mail problemerneVores mailudbyder valgte i weekenden at opdatere vores mailsystem, hvilket desværre gav nogle uventede komplikationer. Lige nu arbejder Smartertools, som har udviklet mailsystemet, på at løse problemet hurtigst muligt. Vi har desværre ikke nogen tidshorisont og kan derfor ikke komme nærmere ind på hvornår problemet er løst.

Vores medlemmer oplever lige nu at deres mailprogram siger at enten brugernavn eller adgangskode er forkert. Dette kommer udelukkende på grund af fejlen på mailserveren og det er ikke nødvendigt at ændre nogen adgangskoder eller indstillinger.

Hvis man forsøger at tilgå vores webmail vil man møde fejlen "Loginfejl, domænet findes ikke". Denne fejl vil forsvinde når mailserverproblemet er løst.

E-mail problemerVores e-mail udbyder oplever udfordringer i forbindelse med opgradering af deres system, hvilket betyder at der kan opleves lange svartider eller udfald til e-mail serveren. Der arbejdes på højtryk for at løse problemet.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.

** Opdatering: Problemet er forsat ikke løst, vores udbyder arbejder på højtryk for at løse problemet.

Radiosignalet via TV er lukket pr. 30. december 2020


YouSee har den 30. december 2020 valgt at fjerne radiokanalerne som kan høres via TV. Det er derfor ikke længere muligt at benytte denne mulighed.


Dette betyder at vores medlemmer fra d. 30. december 2020, ikke længere har kunne lytte til radio via deres TV og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere spørgsmål til ovenstående sidder vores medarbejdere på kontoret klar til at besvare spørgsmål, vi kan også komme med gode råd til en brugbar løsning.


Klik på læs mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio fremadrettet.

Læs mere - Klik her


Spammail i omløb

Vi er blevet opmærksomme på at der er sendt spammails rundt som ligner at de er sendt fra medlemmet selv.

De har ikke fået adgang til noget, så den kan trygt slettes.
De har lavet en server, som står i Tyrkiet, hvor de har lavet mailadresser magen til nogle af vores medlemmer. Der vil derfor også stå "Delivery failure" foran emnet på mailen.

Pristigning hos YouSee

YouSee har meldt priser ud gældende for næste år. De gælder ikke hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Prisen hos Kalundborgegnens Antennelaug har været den samme i 2 år,
men der vil komme mindre justeringer fra januar 2021.

Vi vender tilbage her på hjemmesiden, når vi kender de nøjagtige priser.

Falske konkurrencer

Vi er blevet gjort opmærksom på at nogle medlemmer oplever reklamer for konkurrencer, hvor man kan vinde mobiltelefoner, som skulle være udstedt af Kalundborgegnens Antennelaug.

Disse reklamer er spam og er ikke udstedt fra Kalundborgegnens Antennelaug.

Her er et par råd til at spotte svindel:
Vi råder til at besøge vores hjemmeside, da vi ikke ville udlodde
konkurrencer uden at skrive om det her.
Tjek altid den webadresse, der dukker op. Du vil aldrig blive tilbudt at deltage i en konkurrence, hvor webadressen ikke hedder noget med ka-net.dk
Vi vil aldrig bede om dine kortoplysninger i en konkurrence.

Kanalomlagning

Den 17. februar 2021, udfores der en teknisk omlagning af nogle af de kodede TV-kanaler. Det betyder, at du skal udfore en ny digital kanalsogning pa de TV'er, hvor du har tilsluttet en kortlase (CA modul) samt et TV-kort (YouSee Kort). Det galder ved bland selv og ved ekstrakanaler.

Din YouSee TV-boks skal ogsa opdateres, men i de fleste tilfalde vil din tv-boks selv opdatere TV-kanalerne.
Det kan dog vare nodvendigt at slukke for strommen pa kontakten bag pa TV-boksen eller pa stikkontakten. Vent 10-15 sekunder, og tand igen. Sa opdaterer TV-boksen dine TV-kanaler.

Pa de TV¡¦er hvor der modtages standard TV pakker: grund, mellem eller fuldpakken, er vi ikke bekendt med at der sker andring.

Hvis du alligevel vil vare sikker pa at dit TV er helt opdateret, sa kan der udfores en ny digital kanalsogning.
For at lave en kanalsogning kan dette gores med folgende parametre:

Almindelig TV pakke

Netvarks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netvarks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Smart TV, som er tilkoblet internettet samt antennesignal, vil normalt selv opdatere nar der er brug for dette.


For at fa hjap til at lave en ny kanalsogning tryk her external_link


Den nyeste kanaloversigt kan hentes ved at trykke her.


Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der ønskes behandlet p?generalforsamlingen skal være kontoret p?Stejlhøj 23, i hænde senest den 15. februar 2021.

Manglende internetHvis du stadig oplever problemer med internettet, efter nedbruddet fredag, forsøg da at genstarte din router.

Hvis du mod forventning stadig har problemer med internettet, kontakt os p?kontor@ka-net.dk.


ServicevindueI forbindelse med udbedring af fejlen med internettet tidligere i dag, er vi nødsaget til at holde et servicevindue i morgen tidligt mellem kl. 05 - 06:30, hvor man vil kunne opleve korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager meget de gener de mange afbrydelser har medført.


Manglende internetInternettet mangler i øjeblikket. Vi arbejder p?højtryk for at etablere forbindelsen igen.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Manglende internetI forbindelse med udbedring af fejlen p?internettet fra i går vil der kunne opleves manglende internet i nat i tidsrummet 02.00 - 05.00.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Manglende internetVi oplever i øjeblikket manglende internet hos vores medlemmer.

Vores teknikere er p?sagen og der arbejdes p?højtryk for at løse problemet.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Juleferie p?kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 23. december 2020.
Vi er tilbage p?kontoret mandag den 04. januar 2021.

Kontaktformularen p?hjemmesiden besvares begrænset i perioden.
Selvhjælpsportalen p?telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Vagten kan ved større anlægsfejl kontaktes
p?telefon: 59 56 15 70.

JUL!!!!11

Vi ønsker vores medlemmer en glædelig jul
og et godt nytår.


Service p?hovedrouterNatten til tirsdag den 10. november i tidsrummet 03.00 - 05:00, foretager vi service p?vores hovedrouter, hvilket kan betyde korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Manglende internetVi oplever i øjeblikket manglende internet hos vores medlemmer.

Vores teknikere er p?sagen og der arbejdes p?højtryk for at løse problemet.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Manglende internetVi oplever i øjeblikket manglende internet hos vores medlemmer.

Vores teknikere er p?sagen og der arbejdes p?højtryk for at løse problemet.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.

**Opdatering: Problemet er nu løst og internettet er tilbage igen**


Opdatering af kabelroutereNatten til tirsdag den 20. oktober i tidsrummet 01.00 - 06:00
vil alle CGA2121 kabelroutere genstarte og opdatere.

Skulle kabelrouteren mod forventning ikke ga online igen efter opdateringen, forsog herefter selv at genstarte kabelrouteren eller kontakt kontoret i abningstiden.

Vi beklager de gener dette medforer.


Korte afbrydelser af TV

Torsdag den 08.10.2020 i tidsrummet 07:00 - 14:00 kan der forekomme
korte afbrydelser af TV signalet da YouSee skal udskifte udstyr.

Internet og telefoni via Ka-net vil ikke blive påvirket af ovenstående.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.

Genstart af alle modems og kabelroutere

Grundet udfaldet vi oplevede ved 14-tiden i dag, er vi nødsaget til at genstarte alle modems og kabelroutere i nat, hvilket betyder en afbrydelse af internettet i tidsrummet kl. 01:00 til kl. 05:00 d. 22-09-2020.

Hvis du mod forventning ikke har internet nu, kan du forsøge med en genstart af dit kabelmodem eller din kabelrouter.

Vi beklager de gener dette måtte medføre.

Sort skærm?

Vi har hørt fra flere af vores medlemmer som er bekymret for at deres TV signal forsvinder pr. 01.04.2020. Vi kan berolige alle med at dette ikke er tilfældet når man får sit TV signal leveret fra Kalundborgegnens Antennelaug.

De ændringer der skulle være kommet pr. 01.04.2020 men som nu er flyttet til den 02.06.2020 grundet situationen med Coronavirus, berører kun de som ser TV via en antenne og ikke har et DVB-T2 kompatibelt fjernsyn eller modtagerboks.

Hvis man ønsker at læse mere om emnet kan dette gøres pa Kulturministeriets hjemmeside (se link i bunden af denne nyhed), men som skrevet ovenfor har dette ingen betydning hvis man får sit TV signal fra Kalundborgegnens Antennelaug.

Kontoret holder lukket

Kalundborgegnens Antennelaug har valgt at følge regeringens anbefaling mht. Coronavirus og holder derfor lukket for personlig betjening samt besøg af vores antennemontører fra fredag den 13. marts. Da regeringen har valgt at forlænge deres anbefalinger kan vi ikke pa nuværende tidspunkt sige hvornår vi igen åbner for personlig betjening.

Det vil stadig vare muligt at kontakte os telefonisk hvor vi vil sidde klar til at hjælpe vores medlemmer i det omfang det er muligt. Ombytning og udlevering af udstyr til internettet samt kabler vil være muligt efter aftale.

Vi beklager de gener dette medfører.

DRTV hos YouSee

DR's streamingunivers flytter nu ind hos YouSee

Citat fra YouSee:

I dag kommer vi med endnu en god nyhed til jeres medlemmer. Nu bliver det nemmere at g?p?opdagelse i DRTVs store arkiv med tusindvis af programmer og serier. DRTV er nemlig flyttet ind i vores tv-univers. Det betyder, at tv-kunder med en tv-boks eller en tv-pakke ud over Grundpakken kan g?p?opdagelse i DRTVs store arkiv pa alle YouSee's platforme, lige når det passer dem bedst.

DRTV findes under menupunktet Kanaler pa tv-boksen, i YouSee Tv & Film-appen eller via tv.yousee.dk.

Bemærk! Har et medlem en Grundpakke, skal de have en tv-boks for at se DRTV.

Ekstra TV kanaler

I perioden den 3. april til den 17. april åbner YouSee op for flere TV kanaler for alle medlemmer. Kort sagt betyder dette bl.a., at alle medlemmer vil f?adgang til alle tv-kanaler fra TV 2, NENT og Disney. Samt en lang række tv-kanaler, hvor de kan fordybe sig i historie- og naturprogrammer eller finde ny underholdning til børnene.

TV kanalerne vil automatisk blive tilføjet til ens TV pakke og vil ogs?være tilgængelige via YouSee Tv & Film-appen samt via tv.yousee.dk.

Kan man ikke med det samme se alle de nye kanaler kan en ny kanalsøgning pa ens TV være nødvendig, har man en YouSee boks eller anden TV tuner boks kan det være nødvendigt at genstarte denne ved at slukke for strømmen til boksen og tænde igen, har man en farvoritliste pa sit TV eller boks skal man sl?denne fra.

Citat fra YouSee: "Vi er i en ekstraordinær situation, hvor det er relevant for alle danskere at kunne følge med i det daglige nyhedsflow. Derfor er ikke mindst live-tv vigtigt lige nu, og vi vil gerne gøre nyheder fra både Danmark og udlandet let tilgængelig for alle kunder, men ogs?give endnu flere muligheder for at finde underholdning til hele familien hjemme i stuen."

BEMÆRK: De ekstra TV kanaler ligger ikke i blandt de almindelige TV kanaler i din TV pakke men sammen med de krypterede TV kanaler. Et eksempel: TV2 News ligger pa plads 8 uden kryptering, men nu hvor YouSee har givet adgang til de mange nye kanaler åbner den samme kanal p?plads 108 i stedet, alts?ved at sætte 100 foran den plads kanalen normalt ligger p?Man skal derfor kun lave en kanalsøgning i det tilfælde at man ikke kan finde kanalerne p?disse pladser. Kan man ikke finde kanalerne gøres dette med følgende oplysninger:


Almindelig TV pakke

Netværks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netværks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Generalforsamlingen udskydes

Grundet regeringens udmelding mht. Coronavirus har Kalundborg Hallen valgt at lukke for alle arrangementer, dette betyder at Kalundborgegnens Antennelaug er nodsaget til pa ubestemt tid at udskyde vores generalforsamling.

Vi informerer her pa siden når vi er klar med en ny dato for generalforsamlingen, samt p?SMS til de medlemmer som er tilmeldt SMS service.

Har du mistet DRTV p?rød knap (HbbTV)?

Har du mistet DRTV p?rød knap (HbbTV)?

Klik p?nedenstående knap, for at se hvordan du får det tilbage.

Aktuelt fra Dplay

Vi har p?kontoret fået flere henvendelser omkring Dplay. Nedenfor ses et udsnit fra Dplays hjemmeside med de oftest stillede spørgsmål.Hvordan ser jeg Dplay p?mit TV?

For at se Dplay p?et TV kræver det at man har enten et AppleTV Gen. 4 eller nyere, et TV der benytter AndroidTV som styresystem eller et nyere Samsung SmartTV (fra midt-2017 eller nyere), da disse er de eneste TV-platforme vi understøtter med apps - dog har vi app til LG TV p?trapperne.

En Chromecast kan ogs?benyttes sammen med en smartphone eller tablet.

TV-oversigt: Endelig er den her!

Vi ved at mange har ønsket sig en tv-guide p?Dplay og nu er den klar.
Med TV-guiden kan du se hvad der vises p?alle vores live kanaler idag, samt programmet for den foregående og kommende uge.

TV-guiden finder du her:

Den er ogs?tilgængelig ved at klikke p?«Live TV?i hovedmenuen.

Guiden vil blive udviklet og forbedret løbende og foreløbig er den tilgængelig p?web, iPhone, iPad og Android telefoner og tablets.

LG TV: Findes der en app?

P?nuværende tidspunkt har vi desværre ikke en app til LG TV. Men den er under udvikling, og vi håber at have den klar i løbet februar/marts 2020.

Information vedr. YouSee & Discovery

Kalundborgegnens Antennelaug har nu undersøgt hvilke muligheder der er for at genskabe det samme kanalindhold i grund- mellem og fuldpakken som før årsskiftet. Prisen og andre tekniske udfordringer, som ville ramme vores medlemmer, gør at vi ikke kan levere indhold som i år 2019.

Grundet de attraktive priser p?TV pakker og de Bland Selv fordele som er tilknyttet vores aftale med YouSee, vælger vi at fortsætte med YouSee. Kommer der ikke en aftale mellem YouSee og Discovery, kan streamingtjenesten Dplay vælges for at f?adgang til de 11 kanaler fra Discovery som nu mangler i TV pakkerne.

Dplay vil være gratis i 60 dage, ved tilmelding fra den 3. til den 29. februar 2020 her p?siden. Derefter 99,95 kr. pr. måned i 6 måneder. Normalpris 179 kr. pr. måned.

Linket til Dplay er ikke længere aktivt.

Dem der har valgt Dplay, som betales af Kalundborgegnens Antennelaug, skal opsige dette abonnement og tilmelde sig p?ny, via vores link. Opsigelsen skal helst ske tæt p?den 3. februar 2020, eller i s?god tid at der ikke trækkes for det enkelte medlems Dplay abonnement næste gang. Kalundborgegnens Antennelaug stopper med at betale for Dplay, gældende for vores medlemmer, grundet den nye aftale med Discovery. Discovery har nu meddelt at samme mailadresse ikke kan benyttes som til første tilmelding.

Medlemstallet er stigende hos Kalundborgegnens Antennelaug, selv med ovenstående udfordringer. Den opbakning vil vi gerne takke for, specielt i denne Discovery krisetid.

Den 18. marts er der generalforsamling. HUSK at forslag der skal behandles, skal være kontoret Stejlhøj 23, i hænde senest den 15. februar.

Efter hvad vi har læst os til, s?mangler der 800.000 kr. pr. dag til at producere indhold i kanalerne fra Discovery til Danmark. Det m?der nødvendigvis komme en løsning p?ellers m?et gæt være, at kanalerne fra Discovery bliver ramt p?antal- og eller indhold over tid.

Ønskes et pakkeskift til mindre TV pakke den 01.04.2020, s?giv os besked senest i starten af marts.

Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der ønskes behandlet p?generalforsamlingen skal være kontoret p?Stejlhøj 23, i hænde senest den 15. februar.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. marts kl. 19:00 i Kalundborg hallen. Forslag kan fremsendes til kontor@ka-net.dk eller via vores kontaktformular.

Discovery infoDen 1. januar 2020 stoppede samarbejdet mellem Discovery og YouSee Dette betød at medlemmer hos Kalundborgegnens Antennelaug, fra den 1. januar 2020 ikke længere kunne modtage de 11 TV kanaler som Discovery leverer. Discovery Networks streamingtjeneste Dplay blev løsningingen for dem som ville beholde kanalerne. Streaming kræver internet og f.eks. en Chromecast til TV, hvis kanalerne skal ses p?TV.

Betaling af DPlay:
Januar måned blev betalt at Kalundborgegnens Antennelaug ved fremvisning af kvittering. Beløbet 99,95 kr. blev fratrukket fakturaen for april kvartal. Februar og marts blev ved NY tilmelding til Discovery, inden den 29. marts 2020, leveret uden beregning i 60 dage, forudsat at man var medlem hos Kalundborgegnens Antennelaug. 6 måneder herefter blev faktureret til kampagne pris 99,95 kr. pr. måned. Perioden udløber tæt p?den 1.10.2020. Herefter gælder normal pris, 179 kr. pr. måned, Forhåbentlig har de fleste fået justeret hvilken TV pakke som modtages, således at omkostningen til DPlay delvis kan betales med besparelsen til Kalundborgegnens Antennelaug. Prisen til Kalundborgegnens Antennelaug er i øvrigt den samme i år 2020 som året 2019.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2020 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet 4 forslag. 1 forslag fra bestyrelsen og 3 fra medlemmer:

  Forslag 1: Bestyrelsens forslag omfatter følgende ændringer i vedtægternes ?:

  Nuværende ordlyd i ?:

  "Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

  Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af de fremmødte p?en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se ?12. Forslag, der ønskes behandlet p?den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør ?9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det p?generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen."

  Bestyrelsens forslag til ændret ordlyd af ? (Ændringer er markeret med fed):

  Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.

  For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger. Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

  Bestyrelsens kompetence:

  1. Væsentlige beslutninger om laugets virke, herunder men ikke begrænset til valg af leverandører og samarbejdspartnere af ydelser til internet og tv, opførelse og vedligeholdelse af foreningens infrastruktur, bygninger og materiel henhører alene under bestyrelsens kompetence. Forslag fra medlemmerne som vedtages p?en generalforsamling, er således alene vejledende for bestyrelsen.

  2. Såfremt et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte som udgør mindst 10% af foreningens medlemmer p?en generalforsamling stemmer for et forslag omfattet af stk. 1, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag er punkt p?dagsordenen. Vedtages forslaget p?den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte og udgør dette flertal minimum 25 % af medlemmerne, s?er bestyrelsen forpligtet til at følge forslaget inden for det tidsrum hvor det juridisk og økonomisk er muligt. Bestyrelsen kan vælge at medlemmerne i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling kan stemme forud skriftligt ved digitalt medie.

  Til beslutning om vedtægtsændringer ud over beslutninger om bestyrelsens kompetence, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte p?en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget se ?12.

  Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne vedrørende Bestyrelsens kompetence:

  1. Såfremt et flertal p?mindst 2/3 af de fremmødte p?en generalforsamling, som tillige udgør mindst 10 % af foreningens medlemmer stemmer for et forslag fremsat af medlemmerne, om vedtægtsændringer af bestyrelsens kompetence, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling. Stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer som tillige udgør mindst 25 % af medlemmerne for ændringsforslaget p?den ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget.

  2. Forslag til vedtægtsændringer vedrørende bestyrelsens kompetence fremsat af bestyrelsen, vedtages efter de almindelige regler om vedtægtsændringer.

  Forslag, der ønskes behandlet p?den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør ?9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det p?generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.


  Forslag 2: Et medlem foreslår følgende:
  Bestyrelsen skal arbejde for, at alle medlemmer får det hurtigste, bedste og billigste internet. Der skal kun være én internet hastighed, s?vi alle får en hurtig forbindelse.


  Forslag 3: Et medlem, med ansættelse som HR medarbejder hos Fibia, foreslår følgende:
  Indg?samarbejde med Fibia og Waoo.

  S?vi kan arbejde frem mod at fremtidssikre Kalundborg med fibernet og f?en god internet/TV udbyder samtidig.

  Fibia er et lokalt ejet firma. (Partner ejet af blandt andet Seas NVE) ved at vælge dem, vil vi undg?at støtte en udenlandsk kapitalfond, men støtter vores lokalsamfund.

  Waoo er for 8 år i træk kåret som DK's bedste internetudbyder.


  Forslag 4: Et medlem foreslår følgende:
  Drop YouSee inden i har mistet alle jeres kunder!
  Lav en aftale med Boxer-TV.
  Det vil have mange fordele, f.eks. kan folk med sommerhus/campingvogn/båd, f?et ekstra kort og se TV luftbåren.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Flemming RøenVillig til genvalg
  Mogens HoumølleVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlhøj 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Ændring af kanalrækkefølge

Natten til tirsdag den 28.01.2020 fra kl. 01.00 til kl. 10.00 opdaterer YouSee kanalrækkefølgen til de nye TV pakker. TV som ikke er tilsluttet internettet vil have behov for en ny kanalsøgning.

Den nye kanaloversigt kan ses ved at trykke her.
Bemærk dog at denne oversigt først er gældende fra den 28.01.2020, kl. 10.00.

Husk følgende parametre når en ny kanalsøgning udføres.


Almindelig TV pakke

Netværks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netværks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 9. september 2020 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.

Bemærk venligst: Generalforsamlingen vil kun blive gennemført såfremt forsamlingen er under 100 personer, som p?nuværende tidspunkt er det maksimalt tilladte. Hvis der møder mere end 100 medlemmer op, s?vil generalforsamlingen igen blive udskudt.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet 4 forslag. 1 forslag fra bestyrelsen og 3 fra medlemmer:

  Forslag 1: Bestyrelsens forslag omfatter følgende ændringer i vedtægternes ?:

  Nuværende ordlyd i ?:

  "Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

  Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af de fremmødte p?en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se ?12. Forslag, der ønskes behandlet p?den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør ?9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det p?generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen."

  Bestyrelsens forslag til ændret ordlyd af ? (Ændringer er markeret med fed):

  Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p?generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.

  For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger. Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

  Bestyrelsens kompetence:

  1. Væsentlige beslutninger om laugets virke, herunder men ikke begrænset til valg af leverandører og samarbejdspartnere af ydelser til internet og tv, opførelse og vedligeholdelse af foreningens infrastruktur, bygninger og materiel henhører alene under bestyrelsens kompetence. Forslag fra medlemmerne som vedtages p?en generalforsamling, er således alene vejledende for bestyrelsen.

  2. Såfremt et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte som udgør mindst 10% af foreningens medlemmer p?en generalforsamling stemmer for et forslag omfattet af stk. 1, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag er punkt p?dagsordenen. Vedtages forslaget p?den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte og udgør dette flertal minimum 25 % af medlemmerne, s?er bestyrelsen forpligtet til at følge forslaget inden for det tidsrum hvor det juridisk og økonomisk er muligt. Bestyrelsen kan vælge at medlemmerne i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling kan stemme forud skriftligt ved digitalt medie.

  Til beslutning om vedtægtsændringer ud over beslutninger om bestyrelsens kompetence, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte p?en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget se ?12.

  Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne vedrørende Bestyrelsens kompetence:

  1. Såfremt et flertal p?mindst 2/3 af de fremmødte p?en generalforsamling, som tillige udgør mindst 10 % af foreningens medlemmer stemmer for et forslag fremsat af medlemmerne, om vedtægtsændringer af bestyrelsens kompetence, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling. Stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer som tillige udgør mindst 25 % af medlemmerne for ændringsforslaget p?den ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget.

  2. Forslag til vedtægtsændringer vedrørende bestyrelsens kompetence fremsat af bestyrelsen, vedtages efter de almindelige regler om vedtægtsændringer.

  Forslag, der ønskes behandlet p?den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør ?9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det p?generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.


  Forslag 2: Et medlem foreslår følgende:
  Bestyrelsen skal arbejde for, at alle medlemmer får det hurtigste, bedste og billigste internet. Der skal kun være én internet hastighed, s?vi alle får en hurtig forbindelse.


  Forslag 3: Et medlem, med ansættelse som HR medarbejder hos Fibia, foreslår følgende:
  Indg?samarbejde med Fibia og Waoo.

  S?vi kan arbejde frem mod at fremtidssikre Kalundborg med fibernet og f?en god internet/TV udbyder samtidig.

  Fibia er et lokalt ejet firma. (Partner ejet af blandt andet Seas NVE) ved at vælge dem, vil vi undg?at støtte en udenlandsk kapitalfond, men støtter vores lokalsamfund.

  Waoo er for 8 år i træk kåret som DK's bedste internetudbyder.


  Forslag 4: Et medlem foreslår følgende:
  Drop YouSee inden i har mistet alle jeres kunder!
  Lav en aftale med Boxer-TV.
  Det vil have mange fordele, f.eks. kan folk med sommerhus/campingvogn/båd, f?et ekstra kort og se TV luftbåren.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Flemming RøenVillig til genvalg
  Mogens HoumølleVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlhøj 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Ny Dplay oprettelse

Discovery tilbyder nu 60 dages gratis Dplay abonnement.

Vores medlemer som ønsker at gøre brug af dette tilbud skal afmelde det Dplay abonement de får betalt af Kalundborgegnens Antennelaug s?tæt p?den 3. februar 2020, eller i s?god tid at der ikke trækkes for det enkelte medlems Dplay abonnement næste gang.

For at oprette sig til den nye aftale skal man trykke p? billedet nedenfor og tilmelde sig p?den side som kommer frem. Bemærk dog at dette først gælder fra og med den 3. februar og det vil derfor først være muligt at trykke p?billedet fra denne dato.
KanalomlægningOPDATERING: Fredag den 31.01.2020 har vi konstateret at omlægningen nu er udført korrekt. Opleves der stadig problemer løses det med en kanalsøgning.

YouSee har den 28. januar udført den årlige omlægning af kanalerne i din TV-pakke. En ny kanalsøgning p?dit TV kan være nødvendig.

Grundet fejl i denne omlægning arbejder vi p?en hurtig løsning sammen med YouSee. Vi beklager de gener dette medfører.

Indtil fejlen er rettet kan der være problemer med følgende kanaler: Xee, DK 4, ZDF, NDR, RTL, Disney XD, Boomerang, Viasat Series, Nat Geo Wild.

Fejlen optræder kun i boliger med defekte antenneinstallationer.

Link til Dplay

Kampagnen er nu slut og linket er derfor ikke længere aktivt.

OBS: Dplay er en streaming tjeneste. Dette betyder at indholdet fra Dplay IKKE vil komme frem i TV pakken p?ens TV men skal ses enten via en app p?TV'et hvis man har et Smart TV eller en anden enhed som kan tilsluttes TV'et
(f.eks ChromeCast, AppleTV m.m. - Husk at undersøge hvad der passer bedst til husstandens behov) begge dele kræver en internetforbindelse.

Nyt indhold resten af marts

I forbindelse med situationen i Danmark, har YouSee valgt at tilføje TV2 News p?Eventkanalen, som ligger p?kanalplads 100. Ligeledes har de tilføjet Disney Channel p?Ekstrakanalen, som ligger p?kanalplads 55.

Begge kanaler er tilgængelige i alle TV-pakker. Bemærk, at hvis du har lavet en favoritliste over dine kanaler eller har du en TV-boks, ligger de muligvis p?en anden plads.

Service p?hovedrouterNatten til tirsdag den 28. april i tidsrummet 01.00 - 06:00, foretager vi akut service p?vores hovedrouter, hvilket kan betyde korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager de gener dette medfører.


Manglende internet

Vi oplever i øjeblikket opkald fra flere af vores medlemmer som mangler internet. Vi har folk p?sagen, som arbejder p?at løse problemet hurtigst muligt. Vi beklager de gener dette måtte medføre.

Service p?hovedrouterNatten til mandag den 20. april i tidsrummet 01.00 - 06:00, foretager vi service p?vores hovedrouter, hvilket kan betyde korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager de gener dette medfører.


Opdatering af kabelroutereNatten til mandag den 17. februar i tidsrummet 01.00 - 06:00, vil alle kabelroutere genstarte og opdatere.
Skulle kabelrouteren mod forventning ikke g?online igen efter opdateringen, forsøg herefter selv at genstarte kabelrouteren.

Vi beklager de gener dette medfører.


 


Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 44.192.254.246