Nyhedsarkiv:

Spammail i oml鷷

Vi er blevet gjort opm熳ksomme p at der cirkulerer spammails som ligner at de er udsendt fra YouSee, om at der skal tilbagebetales penge fra YouSee. Denne mail er ikke fra YouSee eller Ka-net og b鷨 slettes. Husk at alle faktura fra Kalundborgegnens Antennelaug vil blive sendt direkte fra os.

Opdatering af mailserver

E-mail og webmail vil v熳e afbrudt tirsdag d. 2 maj 2023 i tidsrummet 23:00 til 23:30 grundet akut opdatering af mailserveren.

I forbindelse med en mindre rutine opdatering af mailserveren mandag d. 1 maj 2023 er der opst嶒t en fejl. Vores mailudbyder har i samarbejde med Smartermail fundet en l鷭ning som vil blive implementeret tirsdag d. 2 maj 2023 i tidsrummet 23:00 til 23:30.

Hvis der skulle opleves problemer med mail opfordrer vi til at kontakte os enten p vores kontaktformular eller telefonisk i vores 嶙ningstid.

OPDATERING: Opdateringen af mailserveren gik som planlagt, skulle man opleve problemer er man velkommen til at kontakte supporten.


Opdatering af mailserver

E-mail og webmail vil v熳e afbrudt mandag den 10. april 2023 kl. 23:00 til tirsdag den 11. april 2023 kl. 07:00.

巒sagen til servicevinduet er, at vi skal opgradere softwaren p den server, der h幩dterer vores e-mail system.

Mvh. Kalundborgegnens Antennelaug.

鶴ningstider i p廛ken 2023Vores 嶙ningstider henover p廛ken.

Uge 14

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L鷨dag
S鷢dag


den 3. april:
den 4. april:
den 5. april:
den 6. april:
den 7. april:
den 8. april:
den 9. april:


鶴en
鶴en
鶴en
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket


Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 17.00
Kl. 09.00 - 15.00

Uge 15

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L鷨dag
S鷢dag


den 10. april:
den 11. april:
den 12. april:
den 13. april:
den 14. april:
den 15. april:
den 16. april:


Lukket
鶴en
鶴en
鶴en
鶴en
Lukket
LukketKl. 09.00 - 17.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 11.30

Kontoret 嶙ner til normal 嶙ningstid tirsdag den 11. april 2023 kl. 09.00.


Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling


GF

Ka-net (Kalundborgegnens Antennelaug) indkalder til ordin熳 generalforsamling onsdag den 22. marts 2023,
klokken 19.00 i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.

Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Beretning om det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.
 6.  
  Forslag 1: 躪dringer af vedt熚ternes 4a.
  Nuv熳ende ordlyd:
  Generalforsamlingen afg鷨 緳sbidragets st鷨relse for det l鷷ende kalender緳.
   
  Foresl嶒t ny formulering:
  Bestyrelsen fasts犚ter 緳sbidragets st鷨relse for det l鷷ende kalender緳. P Ka-Nets hjemmeside oplyses 緳sbidraget for det kommende regnskabs緳 senest 14 dage f鷨 opkr獒ning af 1. kvartals bidrag.
   
  Begrundelse:
  巒sbidraget fasts犚tes som en sammens犚ning af den prisudmelding som vor TV-leverand鷨 pt. YouSee melder ud og de samlede udgifter til at drive vore internet, inklusive vores serviceafdeling. 巒sbidraget har i mange 緳 v熳et fastsat af bestyrelsen og efterf鷲gende godkendt p generalforsamlingen. 1. kvartals bidrag er s嶚edes tidligere opkr獒et forud for generalforsamlingen har godkendt bidraget. Foreningen bestr熲er sig p at levere TV og internet l鷭ninger til absolut konkurrencedygtige priser, og vil ikke v熳e overlevelsesdygtig s嶢remt dette ikke lykkes. S熳ligt ikke i et marked hvor vi presses af et voksende antal udbydere s彉el p TV som p internet.
  S嶢remt brugerne ikke er enige i den pris som foreningen kan tilbyde TV og internet til, s kan man opsige sit abonnement til det kommende kvartal og man vil s嶚edes ikke v熳e bundet til at skulle betale til en ny pris fastsat af bestyrelsen.
   
  Forslag 2: 躪dringer af vedt熚ternes 8 afsnit 3 og afsnit 5.
  Nuv熳ende ordlyd i afsnit 3:
  Den ordin熳e generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt regnskab for det forl鷷ne kalender緳 og budget for det kommende 緳 er fremlagt. S嶢remt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidigt sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger op regnskabets n鷤letal og forslag til 緳sbidrag.
   
  Foresl嶒t ny formulering til afsnit 3:
  Den ordin熳e generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. S嶢remt generalforsamling er placeret 2. eller 3. onsdag i marts sker indkaldelse med angivelse af tid og sted alene p Ka-nets hjemmeside. S嶢remt generalforsamling er placeret en anden dag, b鷨 der tillige ske indkaldelse i en lokal avis og/eller et lokalt internetbaseret nyhedsmedie f.eks. TV-Kalundborg. Senest 7 dage f鷨 generalforsamlingens afholdelse offentligg鷨es dagsorden, eventuelle forslag, regnskab for det forl鷷ne kalender緳 og budget med regnskabets n鷤letal og oplysning om det kommende 緳sbidrag p Ka-nets hjemmeside.
   
  Nuv熳ende ordlyd i afsnit 5:
  Dagsorden for den ordin熳e geneforsamling omfatter:
  1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.
  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.
  3. Afl熚gelse af regnskab.
  4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
  9. Eventuelt.
   
  Foresl嶒t ny formulering til afsnit 5:
  Dagsorden for den ordin熳e geneforsamling omfatter:
  1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.
  2. Beretning om det forl鷷ne 緳.
  3. Afl熚gelse af regnskab, oplysning om budget og 緳sbidrag for det l鷷ende regnskabs緳.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
  8. Eventuelt.
   
  Begrundelse:
  Generalforsamlingen har de sidste mange 緳 ligget 2. eller 3. onsdag i marts og har v熳et afholdt i Kalundborg hallen, hvilket alle interesserede allerede ved.

  Indkaldelse i flere aviser er et levn fra den tid, hvor oplysninger blev givet og ops鷤t i de skrevne medier, hvilket ikke er udgangspunktet l熡gere.

  Hjemmesiden er det naturlige sted for oplysninger af denne karakter, ligesom der er her regnskaber, budgetter, 緳sbidrag og alle andre v犘entlige oplysninger ligges og kan findes.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Flemming R鷫nVillig til genvalg
  Mogens Houm鷲leModtager ikke genvalg
  Ivan ThygesenNy kandidat

 8. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg
  Bettina Dahl EriksenVillig til genvalg

 9. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 10. Eventuelt

Regnskabet for 2022 bliver vist p hjemmesiden www.ka-net.dk, samt fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23, inden generalforsamlingen.

Foreningen vil v熳e v熳t med 鷲 og vand.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Mailopdatering

Vi har opdateret vores sikkerhedsindstillinger p vores e-mail og medlemmer med for熞dede mailindstillinger vil opleve fejlbeskeder.
For at l鷭e dette er det n鷣vendigt at opdatere sit mailprograms mailindstillinger. Der skal rettes til nedenst嶒nde oplysninger.

Indg嶒nde server: mail.ka-net.dk - POP3 Port: 995 - IMAP Port: 993 SSL: Ja
Udg嶒nde server: asmtp.ka-net.dk - Port: 465 SSL: Ja
Server til udg嶒nde post kr獒er godkendelse: Ja
Brugernavn: Hele din e-mailadresse
Kodeord: Din adgangskode til e-mail

Du er mere end velkommen til at kontakte os for fjernsupport eller telefonisk vejledning. Det er selvf鷲gelig ogs muligt at bes鷤e vores kontor med ens enhed og f personlig support.


Telefoni driftsinformation


Der er registreret problemer med Evercalls telefoni. Det er derfor ikke muligt at kontakte os telefonisk p nuv熳ende tidspunkt. Evercall arbejder p at l鷭e problemet.

Hvis du 鷢sker at blive kontaktet kan vi som altid kontaktes p vores kontaktformular.


Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p generalforsamlingen skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest onsdag
den 15. februar 2023.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 22. marts 2023
kl. 19.00 i Kalundborg hallen.

Kandidatur eller forslag til behandling p generalforsamlingen kan sendes via vores kontaktformular som kan findes ved at trykke p knappen herunder.


Bog & id lydb鷤er


Ka-net vil gerne tilbyde sine medlemmer en tidlig julegave.

F 6 m幩eders lydbogslytning p Bog og id廥 app til 0 kr.

Vi tilbyder 6 m幩eders ubegr熡set streaming af lydb鷤er for 幯 bruger til 0 kr .

Herefter koster abonnementet, som er uden binding, 89 kr. pr. m幩ed. Hvis man ikke 鷢sker at forts犚te sit abonnement efter de 6 m幩eder, er det vigtigt at man opsiger sit abonnement p Bog & id廥 hjemmeside, inden de 6 m幩eders udl鷷.

Som klubmedlem accepterer du at modtage elektronisk markedsf鷨ing, som til enhver tid kan afmeldes.

Rabatkoden er gyldig til og med d. 15. januar 2023.

Tryk p knappen herunder for at f鷲ge vores guide.


Abningstider i julen 2022Vores abningstider henover jul og nytar.

Uge 51

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lordag
Sondag


den 19. december:
den 20. december:
den 21. december:
den 22. december:
den 23. december:
den 24. december:
den 25. december:


Aben
Aben
Aben
Aben
Aben
Lukket
Lukket


Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 17.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 11.30
Uge 52

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lordag
Sondag


den 26. december:
den 27. december:
den 28. december:
den 29. december:
den 30. december:
den 31. december:
den 01. januar:


Lukket
Aben
Aben
Aben
Aben
Lukket
LukketKl. 09.00 - 17.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 11.30

Kontoret abner til normal abningstid mandag den 2. januar 2023 kl. 09.00.


Manglende internet

Vi har oplevet et internet nedbrud i tidsrummet 13:01 til 13:18 d. 09-12-2022, grundet manglende signal fra vores internet leverand鷨 p?b嶟e den prim熳e og sekund熳e linje.

Vi beklager de gener dette har medf鷨t

Telefoni problemer

Vi oplever i ojeblikket at medlemmer som har mobilabonnement hos teleselskabet 3 og Oister ikke kan ringe til os. Vores telefoniudbyder er i dialog med begge teleselskaber og de forventer at fejlen bliver lost snarest muligt.

Skulle man opleve denne fejl kan man i stedet benytte vores kontaktformular og sa vil vi kontakte dig hurtigst muligt. Vi sidder ogsa klar til at hjalpe pa vores lokale kontor hvor det er muligt at besoge os i abningstiden.

Vi beklager evt. gener dette matte medfore.


Spammail i oml鷷

Vi er blevet gjort opm熳ksomme p?at der er sendt spammails rundt som siger at man snart kan miste adgang til sin konto.

Dette er selvf鷲gelig ikke rigtigt og modtager man e-mailen
skal man blot slette den.

Undertekster

En lille h幩dfuld af vores medlemmer har v熳et s?flinke at informere os om undertekster som pludselig kom frem p?deres TV uden at have aktiveret det via tekst-tv. Vi har derfor v熳et i kontakt med YouSee som fort熞ler at det er en ny funktion de har lanceret. Funktionen DVB-undertekster for h鷨eh熤mede er en funktion, som l熡ge har v熳et efterspurgt af medlemmer, der har sv熳t ved at h鷨e, hvad der bliver sagt i udsendelserne. Det betyder at der nu er mulighed for at v熞ge dette i menuen p?fjernsynet.

Hvis man ikke 鷢sker denne funktion kan den p?samme m嶟e deaktiveres i menuen p?fjernsynet.

For mere information kan kontoret kontaktes p?telefon 59 56 15 70, ved personligt fremm鷣e eller ved at skrive til os p?vores kontaktformular som kan findes ved at trykke p?knappen herunder.Nye 嶙ningstiderFor at give vores medlemmer endnu bedre service udvider vi nu 嶙ningstiderne som g熞der fra 1. maj 2022.

De nye 嶙ningstider er f鷲gende.


Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Kl. 09.00 - 15.00

Kl. 09.00 - 17.00

Kl. 09.00 - 15.00

Kl. 09.00 - 15.00

Kl. 09.00 - 11.30

KanalinformationGrundet en landsd熥kende 熡dring fra YouSee, kan nogle medlemmer opleve at mangle visse TV kanaler. Det betyder at nogle af vores medlemmer desv熳re bliver n鷣t til at lave en ny kanals鷤ning p?deres TV. Nyere TV vil selv opdatere kanaloversigten, men til de af vores medlemmer der mangler kanaler p?deres TV anbefaler vi at lave en ny kanals鷤ning.


For at f?hj熞p til at lave en ny kanals鷤ning tryk her external_link


Vores kanaloversigt kan findes ved at trykke her.


Indkaldelse til ny generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ny generalforsamling
torsdag den 21. april 2022 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.

P?baggrund af indsigelse mod generalforsamlingens gennemf鷨else fra et medlem, er vi n鷣t til at afholde denne igen. Vi har opfordret medlemmet til at m鷣e op p?generalforsamling, for at motivere grunden til indsigelsen.Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er 1 forslag fra bestyrelsen.
  Forslag 1: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter ?.

  Forslag til nyt afsnit i ? - S犚tes ind som afsnit 5*:


  Formanden og n犘tformanden tilsammen kan udstede fuldmagt til, at kassereren kan disponere over Laugets midler via elektroniske selvbetjeningsl鷭ninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

  Formanden og kassereren tilsammen kan udstede fuldmagt til de ansatte i Lauget omfattende s熛vanlig drift, herunder til at kunne disponere over Laugets midler via elektroniske selvbetjeningsl鷭ninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

  De udstedte fuldmagter til de ansatte kan til enhver tid tilbagekaldes af formanden eller kassereren alene eller i f熞lesskab. S嶢remt der sker tilbagekaldelse af den ene alene - skal dette straks meddeles den anden.

  Den udstedte fuldmagt til kassereren kan til enhver tid tilbagekaldes af formanden eller n犘tformanden alene, s嶢remt dette sker skal det straks meddeles hhv. n犘tformanden eller formanden og bestyrelsen skal orienteres.

  Begrundelse:

  Forslaget er motiveret af at banken ellers vil lukke for udbetalinger fra vores konti.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Uno AndersenVillig til genvalg
  Brian ChristensenVillig til genvalg
  John VindNy kandidat

  Bestyrelsen indstiller Uno Andersen, fungerende n犘tformand og Brian Christensen, fungerende sekret熳, til de to bestyrelsesposter.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Bettina Dahl EriksenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2021 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk, samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Manglende internet og TVNu er opgraderingen for alvor i gang!

I nat bliver det f鷨ste omr嶟e opgraderet til den nye platform s?vi meget snart kan tilbyde vores medlemmer lynhurtigt 1200mbit hybridfibernet.

Vi starter i Ubby, hvor der natten imellem mandag den 21. marts og tirsdag den 22. marts i tidsrummet 00.00 - 05.00, vil kunne opleves manglende internet og TV.

Herefter vil der v熳e en kort testperiode og n緳 vi er 100% klar til at levere vil der f鷲ge meget mere information.

Viaplay i fuldpakken

Streamingtjenesten Viaplay er nu en del af fuldpakken hos
Kalundborgegnens Antennelaug.

For at kunne modtage Viaplay, som en del af fuldpakken, er det n鷣vendigt at man f緳 tilsendt en kode fra YouSee. Denne kode har flere af vores medlemmer modtaget, men vi oplever dog stadig at nogle enkelte mangler den og derfor har vi lavet en lille guide til hvordan man f緳 denne kode. For at f?adgang skal man have oprettet et YouSee login. Dette g鷨es p?YouSees hjemmeside.

Tryk p?knappen herunder for mere information samt guide til oprettelse af YouSee login.Nye hastighedsprodukterVi har nu de nye internetprodukter p?plads

Opgraderingen vil blive foretaget l鷷ende og efter et omr嶟e er opgraderet kan vores medlemmer i p嶓熞dende omr嶟e v熞ge at skifte til et af de nye produkter. Derfor vil medlemmer i endnu ikke opgraderede omr嶟er forsat have de nuv熳ende produkter
indtil omr嶟et er opgraderet. N緳 dit omr嶟e er opgraderet, kan du v熞ge at skifte til et af de nye produkter p?vores selvbetjening eller ved at kontakte kontoret. For at de nye hastigheder bliver tilg熡gelig i hjemmet, skal en serivcemont鷨 forbi for at skifte komponenter i din husinstallation. Opgraderingen og 熡dringen i husinstallationen,
koster ikke noget for dig.


Nuv熳ende produkter

50/10 Mbit til 199 kr.

100/15 Mbit til 249 kr.

200/20 Mbit til 299 kr.

300/30 Mbit til 349 kr.
Nye produkter i opgraderede omr嶟er

600/200 Mbit til 279 kr.

1200/300 Mbit til 319 kr.


Der vil blive tilf鷮et yderligere hastighedsprodukter n緳 hele opgraderingen er fuldf鷨t, samtidig udfases de nuv熳ende produkter.

Corona har desv熳re skabt nogle problemer, bl.a. med leverancer, som g鷨 at opgraderingen er blevet en smule forsinket, men det f鷨ste omr嶟e er lige ved at v熳e klar.

Hvis du allerede nu er interesseret i at f?1200 Mbit hybridfibernet kan du tilmelde dig vores SMS-service ved at trykke p?knappen nedenfor og s?vil du blive kontaktet n緳 vi kommer til dit omr嶟e.

Bem熳k venligst: Vores medlemmer vil forts犚te med deres nuv熳ende internet produkt indtil vi har opgraderet omr嶟et og medlemmet selv har bedt os om et skift til et af de nye produkter. N緳 hele opgraderingen er f熳dig, vil alle automatisk blive opgraderet.
Tilmelding til 1200Mbit

Kalundborgegnens Antennelaug er fuld gang med opgraderingen til 1200Mbit og vil allerede i slutningen af dette 緳 kunne tilbyde de f鷨ste medlemmer 1200 Mbit. Opgraderingen vil blive udrullet et omr嶟e ad gangen.

Hvis du allerede nu er interesseret i at f?1200Mbit kan du tilmelde dig vores sms service ved at trykke p?knappen nedenfor og s?vil du blive kontaktet n緳 vi kommer til dit omr嶟e.

OBS: Den endelige prisstruktur er endnu ikke p?plads og tilmeldingen, som ikke er bindende, kan til enhver tid tr熥kes tilbage.


Nye priser - 2022


Vi har nu de nye priser for 緳et 2022 p?plads.

Grundpakken stiger 35 kr. fra 195 kr. til 230 kr.

TV2 News og TV3 Puls vil pr. 01.01.2022 v熳e i Grundpakken. Dermed er der nu 6 betalingskanaler i Grundpakken som er f鷲gende
TV2, TV2 Charlie, TV2 News, TV3, TV3 Puls, DK4

Till熚get for Mellempakken stiger med 30 kr., prisen bliver derfor 225 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. Grundpakken) er derfor 455 kr. pr. m幩ed.

Till熚get for Fuldpakken stiger med 5 kr. s?till熚sprisen er 135 kr.
Prisen for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er derfor 590 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved trykke her.

Status

Vores nye hovedstation er nu endelig f熳digbygget og udstyret hertil er ved at v熳e p?plads.

Vi har allerede nu opgraderet flere omr嶟er i vores netv熳k og arbejder fortsat for fuld kraft s?vi kan im鷣ekomme vores medlemmers 鷢ske om h鷮ere hastigheder p?internettet.

Lige nu er vi i teststadiet, hvor det nye udstyr i hovedstationen bliver afpr黲et og inden l熡ge skal vi i gang med at udf鷨e test af det nye udstyr hos vores medlemmer.

Vi forventer at opgradering af hybridfibernettet og dermed h鷮ere hastighed vil v熳e klar hos de f鷨ste medlemmer inden 緳ets udgang. Alle mand er sat p?at f?opgraderingen f熳dig i hele vores d熥ningsomr嶟e og vi g鷨 hvad vi kan for at komme i m嶚 snarest muligt. Denne opgradering er, med flere l熡gder, den st鷨ste i antennelaugets historie og vi ser meget frem til at vores medlemmer kan blive en del af det f熳dige resultat.

Kalundborgegnens Antennelaug opgraderer!

Kalundborgegnens Antennelaug er under stor udvikling og opgraderer i 鷮eblikket netv熳ket. L犘 mere om projektet ved at trykke p?knappen nedenfor.

F?bedre d熥ning i hjemmet med Wi-Fi MESH


Vi er nu klar med en l鷭ning, til de af vores medlemmer som oplever udfordringer, med deres tr嶟l鷭e netv熳k i hjemmet.

Tryk p?linket nedenfor, for at l犘e mere om Wi-Fi MESH produktet.

YouSee Play Live TV


PLAY


Se din TV pakke p?din PC, mobil og tablet
I samarbejde med YouSee kan vi tilbyde alle husstande fra d. 10. juni 2015, som i dag har en grund-, mellem-, fuld-, till熚s- eller bland selv-pakke fri adgang til YouSee Play Live TV.

Live TV er en tjeneste, som giver dig adgang til at se de fleste kanaler fra din TV pakke p?pc, mobil og tablet.

Det kan du med YouSee Play Live TV

 • Med Live TV kan du se de fleste af dine TV kanaler p?pc, tablet og mobil - b嶟e ude og hjemme.
 • Du f緳 adgang til YouSee Play Live TV uden det koster ekstra.
 • YouSee Live TV tjenesten kr獒er ikke abonnement p?YouSee Bredb幩d. Dog kr獒er det adgang til internettet at bruge YouSee Play Live TV.

S嶟an kommer du i gang med YouSee Play Live TV

 • G?ind p?www.yousee.dk/opretlogin.
 • P?hjemmesiden skal du v熞ge "TV via en forening" og herefter skal en Nem-id validering aktivere din adgang til Live-tv-tjenesten.
 • Du opretter et YouSee log-in samtidig med Nem-id validering, som du skal bruge ved log-in p?pc, tablet og mobil.
 • YouSee Play Live TV kan tilg廛 ved download af YouSee Play Tv & Film app's eller via www.youseeplay.dk p?pc/Mac.

L犘 mere om YouSee Play Live-tv
Du kan f?mere information p?www.yousee.dk/livetv - bl.a. en trinvis vejledning til hvordan du kommer i gang.


KanalinformationL鷨dag den 28. maj 2022 spilles Champions League finalen i fodbold. Liverpool k熤per imod Real Madrid i 緳ets st鷨ste fodboldkamp. Kampen sendes p?TV3+, med optakt fra kl. 19.00. Kampen sendes ogs?p?TV4 Sverige, men kun i Sverige. Grundet manglende rettigheder vil kampen ikke kunne vises i Danmark p?TV4 Sverige og det betyder at der i det n獒nte tidsrum vil v熳e sort sk熳m p?kanalen. Lignende information fra YouSee vil v熳e synlig p?kanalen.


Spammail i oml鷷

Vi er blevet gjort opm熳ksomme p?at der cirkulerer spammails som ligner at de er udsendt fra YouSee om at man har betalt dobbelt. Denne mail er ikke fra YouSee eller Ka-net og b鷨 slettes. Husk at alle faktura fra Kalundborgegnens Antennelaug vil blive sendt direkte fra os.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 9. marts 2022 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er 1 forslag fra bestyrelsen.
  Forslag 1: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter ?.

  Forslag til nyt afsnit i ? - S犚tes ind som afsnit 5*:


  Formanden og n犘tformanden tilsammen kan udstede fuldmagt til, at kassereren kan disponere over Laugets midler via elektroniske selvbetjeningsl鷭ninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

  Formanden og kassereren tilsammen kan udstede fuldmagt til de ansatte i Lauget omfattende s熛vanlig drift, herunder til at kunne disponere over Laugets midler via elektroniske selvbetjeningsl鷭ninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

  De udstedte fuldmagter til de ansatte kan til enhver tid tilbagekaldes af formanden eller kassereren alene eller i f熞lesskab. S嶢remt der sker tilbagekaldelse af den ene alene - skal dette straks meddeles den anden.

  Den udstedte fuldmagt til kassereren kan til enhver tid tilbagekaldes af formanden eller n犘tformanden alene, s嶢remt dette sker skal det straks meddeles hhv. n犘tformanden eller formanden og bestyrelsen skal orienteres.

  Begrundelse:

  Forslaget er motiveret af at banken ellers vil lukke for udbetalinger fra vores konti.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Uno AndersenVillig til genvalg
  Brian ChristensenVillig til genvalg
  John VindNy kandidat

  Bestyrelsen indstiller Uno Andersen, fungerende n犘tformand og Brian Christensen, fungerende sekret熳, til de to bestyrelsesposter.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg
  Bettina Dahl EriksenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2021 vil, s?snart det er f熳digt, blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk, samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Kanaloml熚ning - Information fra YouSee


Kanaloml熚ning 2022 foreg緳 i 緳 over en kort periode, hvor kun f?beboere og medlemmer f緳 behov for at lave en manuel kanals鷤ning p?deres tv. Som et nyt tiltag vil kommunikation om kanal熡dringen ske direkte p?jeres beboere/medlemmers tv-sk熳me - p?de tv-kanaler, der ber鷨es af kanal熡dringen.

Nye TV-kanaler og ny kanalr熥kef鷲ge

Som tidligere udmeldt, sker der nedenst嶒nde 熡dringer i YouSee's faste tv-pakker.

- Nye kanaler i Grundpakken er TV 2 NEWS og TV3 Puls
- Nye kanaler i Mellempakken er Nickelodeon, Nicktoons og Nick Jr
- Nye kanaler i Fuldpakken er Paramount+ Movies og Paramount+ Series

- En nyhed i Fuldpakken er ogs?streamingtjenesten Viaplay via Viaplay-appen.
YouSee er i gang med at sende breve eller mail til beboere/medlemmer med Fuldpakken. Her modtager de information til aktivering af Viaplay-appen.

Xee bliver til See

Den 30. december skifter tv-kanalen Xee navn til See, hvilket betyder et kort ophold i sendefladen fra ca. kl. 9.45-11.00. Der vil v熳e et skilt p?kanalen, n緳 vi laver skiftet. Jeres beboere/medlemmer skal ikke selv g鷨e noget. 躪dringen sker automatisk.

See-kanalen vil fortsat vise prisvindende dansk egenproduceret underholdning med YouSee Originals som Sunday og 29 samt topfodbold fra Premier League og Bundesligaen. Med See, som den nye kanal, vil der fra 緳sskiftet ogs?v熳e serier fra NENT's store katalog.Din YouSee TV-boks skal ogsa opdateres, men i de fleste tilfalde vil din tv-boks selv opdatere TV-kanalerne.

S嶟an foreg緳 kanaloml熚ningen 2022

For at sikre at alle kan se TV 2 NEWS og TV3 Puls allerede fra nyt緳sdag placeres de 2 kanaler p?to midlertidige kanalpladser inden selve kanaloml熚ningen. Det betyder, at beboere/medlemmer med en Grundpakke kan se TV 2 NEWS og TV3 Puls fra 1. januar 2022.

De midlertidige kanalpladser er:

TV 2 NEWS p?kanalplads 11
TV3 Puls p?kanalplads 100


Kanal熡dring hos medlemmer med en tv-pakke via
YouSee Tv-boksen

I perioden 4. - 7. januar opdaterer vi YouSee Tv-boksen. 躪dringerne i tv-pakkerne sker automatisk via boksen, og der er ikke behov for kanalindstilling. Tv-boksen sikrer adgang til de nye kanaler.

I perioden 4. - 7. januar bliver 熡dringerne ogs?gennemf鷨t p?vores web- og app-tjenester: tv.yousee.dk og Tv & Film-app'en.

Kanal熡dring hos beboere/medlemmer med tv-pakke via kabel-tv-stikket og YouSee Kort

Kanaloml熚ningen er klar fra den 4. januar. Fra den dato kan beboere/medlemmer lave en kanals鷤ning p?tv'et og derved f?de nye kanaler og korrekte kanalpladser g熞dende for deres tv-pakke. Fra 4. januar vil TV 2 NEWS eksempelvis v熳e placeret p?kanalens nye kanalplads 8.

Hos et flertal af beboere/medlemmer vil deres tv automatisk foretage en kanals鷤ning, der sikrer de nye kanaler og kanalpladser.

Hos et mindre antal af jeres beboere/medlemmer, kan der v熳e behov for en manuel kanals鷤ning. Fra den 11. januar og i et par uger frem, vil de kunne se et skilt p?de tv-kanaler, der er 熡dret i forbindelse med kanaloml熚ningen. P?skiltet er der information om, at kanalen er 熡dret, og at man skal genindl犘e sine tv-kanaler p?tv'et. P?skiltet er der ogs?henvisning til yousee.dk/kanaler med guides til manuel kanals鷤ning.

Skilte vises fx p?TV 2 NEWS, TV3 Puls og de fire C More-kanaler.


For at lave en kanals鷤ning kan dette g鷨es med f鷲gende parametre:

Almindelig TV pakke

Netv熳ks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netv熳ks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Smart TV, som er tilkoblet internettet samt antennesignal, vil normalt selv opdatere n緳 der er brug for dette.


For at f?hj熞p til at lave en ny kanals鷤ning tryk her external_link


Den nyeste kanaloversigt kan hentes ved at trykke her.


鶴ningstider i julen 2021Vores 嶙ningstider henover jul og nyt緳.


Uge 51

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L鷨dag
S鷢dag


den 20. december:
den 21. december:
den 22. december:
den 23. december:
den 24. december:
den 25. december:
den 26. december:


鶴en
鶴en
鶴en
鶴en
Lukket
Lukket
Lukket


Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Uge 52

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L鷨dag
S鷢dag


den 27. december:
den 28. december:
den 29. december:
den 30. december:
den 31. december:
den 01. januar:
den 02. januar:


鶴en
鶴en
鶴en
鶴en
Lukket
Lukket
Lukket


Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00
Kl. 09.00 - 15.00

 
Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 3.239.129.52