Nyhedsarkiv 2021:

Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p generalforsamlingen skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 15. februar 2022.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 i Kalundborg hallen.

F鷲gende bestyrelsesmedlemmer er p valg i 緳.


Uno Andersen (Ubby)

Brian Christensen (Sveb鷲le)Villig til genvalg

Villig til genvalg

Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2021 p plads.

Grundpakken stiger 17 kr. fra 178 kr. til 195 kr.

Till熚get for Mellempakken stiger med 10 kr., prisen bliver derfor 195 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 390 kr. pr. m幩ed.

Till熚get for Fuldpakken stiger ikke men forbliver p 130 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 520 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved trykke her.

Manglende internet og TVGrundet str鷰afbrydelse hos Seas-NVE i R鷨by, Ubby og Jerslev samt omkringliggende veje kan der opleves manglende internet og TV.

Sommerferie

I forbindelse med sommerferien vil der v熳e nedsat bemanding p kontoret i ugerne 28, 29, 30, 31, 32 og 33 og der m forventes l熡gere ekspeditionstid.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her

Kontoret 嶙ner igen

Kontoret 嶙ner igen mandag den 28.06.2021 kl. 09.00 for personlig betjening.

Vi ser frem til igen at kunne byde vores medlemmer velkommen.

H熳v熳k og tyveri

I forbindelse med gravearbejde p stien mellem Engg緳dsvej og S鷢dergade i Ubby har der v熳et opstilt afsp熳ring. Natten til d. 24-06-21 har der desv熳re v熳et ud黲et h熳v熳k p afsp熳rings materialet samt tyveri af samme. Hvis der findes afsp熳rings materiale med KA-Service logo p kan Projektleder Nicklas Hallgren kontaktes p telefon nummer +45 44 40 42 08.

Nedsat hastighedSom internetudbyder har vi flere ben ud til omverdenen. Vores leverand鷨 af et af disse ben har lige nu et overgravet fiberkabel, hvilket g鷨 at en af vores internetforbindelser er ude af drift.

Det er stadig muligt at g p nettet, men der kan opleves lidt l熚ere svar tider i de tidsrum hvor vi oplever meget trafik. Dette forekommer typisk om aftenen. Vores leverand鷨 har forsikret os om at vi har h鷮este prioritet og vi h嶙er derfor skaden er udbedret inden vi n緳 en spidsbelastning.

Vi h嶙er ikke at det bliver et problem der p彉irker jer,
men vi beklager hvis det g鷨.

**Opdatering p nedsat hastighed**

Vores leverand鷨 har nu udbedret fejlen og vi er nu tilbage i normal drift.
d. 22-06-2021 kl. 22:25Coronapas ved generalforsamlingen

Ved generalforsamling i morgen vil fremvisning af et gyldigt Coronapas v熳e en foruds犚ning for at kunne deltage.

Et Coronapas kan anskaffes ved at lade sig teste i form af enten
en PCR test (i halsen) eller en Kviktest (i n犘en).


Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.

  Forslag 1: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter 1.
  Nuv熳ende ordlyd i 1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.

  Forslag til ny ordlyd i 1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.
  Det overlades til bestyrelsens kompetence at 熡dre laugets/forretningens navn.

  Begrundelse:
  I en verden i hastig udvikling, hvor internet i kabler i h鷮ere og h鷮ere grad overtager laugets arbejdsomr嶟e s彉el som fokusomr嶟e, har vi brug for l鷷ende at kunne tilpasse vores navn s det signalerer en dynamisk tilpasning til det udbud og den omverden vi befinder os i. Det er derfor v犘entligt i vores markedsf鷨ing, som gerne skal v熳e til gavn for alle laugets medlemmer, at vi kan tilpasse navnet s vi kan tiltr熥ke medlemmer som kan v熳e med til at underst黂te udviklingen.

  Det er tanken i f鷨ste omgang at inddrage medlemmerne ved at bede dem sende forslag til nyt navn.

  Forslag 2: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter 8, litra b.
  Nuv熳ende ordlyd i 8, litra b:
  Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

  Forslag til ny ordlyd i 8, litra b:
  Beretning om det forl鷷ne 緳.

 6. Valg af kasserer for 3 緳:
  Henning Br鷤ger ObsenVillig til genvalg


  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Martin Schwartzbach (bestyrelsens forslag)Ny kandidat
  Henrik AndersenNy kandidat

  Bestyrelsen indstiller Thomas Philip, fungerende formand og Martin Schwartzbach, fungerende suppleant, til de to bestyrelsesposter.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin Schwartzbach (bestyrelsens forslag)Villig til genvalg, hvis han ikke v熞ges ind i bestyrelsen
  S鷨en Kastrup Petersen (bestyrelsens forslag)Villig til genvalg
  Bettina Dahl Eriksen (bestyrelsens forslag)Ny kandidat
  Henrik AndersenNy kandidat, hvis han ikke v熞ges ind i bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2020 vil blive vist p hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23, inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

OBS. Hvis der fortsat er krav om Coronapas eller negativ test, skal dette fremvises ved indgangen. Hvis der er flere fremm鷣te, end de p tidspunktet g熞dende regler om forsamlingsloft, vil generalforsamlingen blive flyttet til en anden dag.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.

  Forslag 1: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter 1.
  Nuv熳ende ordlyd i 1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.

  Forslag til ny ordlyd i 1:
  Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
  Laugets hjemsted: Kalundborg og omegn.
  Det overlades til bestyrelsens kompetence at 熡dre laugets/forretningens navn.

  Begrundelse:
  I en verden i hastig udvikling, hvor internet i kabler i h鷮ere og h鷮ere grad overtager laugets arbejdsomr嶟e s彉el som fokusomr嶟e, har vi brug for l鷷ende at kunne tilpasse vores navn s det signalerer en dynamisk tilpasning til det udbud og den omverden vi befinder os i. Det er derfor v犘entligt i vores markedsf鷨ing, som gerne skal v熳e til gavn for alle laugets medlemmer, at vi kan tilpasse navnet s vi kan tiltr熥ke medlemmer som kan v熳e med til at underst黂te udviklingen.

  Det er tanken i f鷨ste omgang at inddrage medlemmerne ved at bede dem sende forslag til nyt navn.

  Forslag 2: Forslag til 熡dringer til Kalundborgegnens Antennelaugs vedt熚ter 8, litra b.
  Nuv熳ende ordlyd i 8, litra b:
  Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

  Forslag til ny ordlyd i 8, litra b:
  Beretning om det forl鷷ne 緳.


 6. Valg af kasserer for 3 緳:
  Henning Br鷤ger ObsenVillig til genvalg


  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannUdtr嶟t af bestyrelsen

  Bestyrelsen indstiller Martin Schwartzbach, fungernede suppleant, til den ledige bestyrelsespost.

  I det Peter Hermanns udtr熛else af bestyrelsen er sket efter fristen for at melde sit kandidatur if鷲ge vedt熚terne, er der ekstraordin熳t mulighed for at opstille kandidater til bestyrelsen. Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 7. maj 2021.


 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg, hvis ikke han v熞ges ind i bestyrelsen
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

  Bettina Eriksen opstiller til suppleantposten.

  I det Peter Hermanns udtr熛else af bestyrelsen er sket efter fristen for at melde sit kandidatur if鷲ge vedt熚terne, er der ekstraordin熳t mulighed for at opstille kandidater som suppleant. Kandidater til suppleant, angivet med navn og adresse, skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 7. maj 2021.


 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2020 vil blive vist p hjemmesiden www.ka-net.dk, samt blive fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23, inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Nedsat hastighedSom internetudbyder har vi flere ben ud til omverdenen. Vores leverand鷨 af et af disse ben har lige nu et overgravet fiberkabel, hvilket g鷨 at en af vores internetforbindelser er ude af drift. Vores leverand鷨 har fundet skaden og er i gang med at udbedre denne, det er dog en omfattende kabelskade, som kan tage lang tid at udbedre.

Det er stadig muligt at g p nettet, men der kan opleves lidt l熡gere svar tider i de tidsrum hvor vi oplever meget trafik.

Vi h嶙er ikke at det bliver et problem der p彉irker jer,
men vi beklager hvis det g鷨.


Manglende internetInternettet mangler i 鷮eblikket. Vi arbejder p h鷮tryk for at etablere forbindelsen igen.

Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.


**Opdatering p manglende internet**

Problemet er nu l鷭t.

Hvis man mod forventning ikke har internet nu, kan du fors鷤e med en genstart af dit kabelmodem eller din kabelrouter.


Status pa mail

Mailserveren k鷨er igen for fuld kraft og det er muligt at sende og modtage mails. Der kan stadig v熳e enkelte medlemmer der kan have problemer, men det har vist sig mest at omhandle et forkert kodeord eller serverindstilling, s det kan l鷭es.

De fleste e-mails der er sendt til ka-net.dk mailadresser imens nedbruddet stod p, er desv熳re blevet sendt tilbage til afsenderen med besked om at det ikke er muligt at sende mails til dom熡et.
De mails der er sendt i perioden, som ikke er kommet frem, skal derfor afsendes igen, for at n frem til jer.

Vi beklager det besv熳 hele den her omgang her p嶢鷨t jer. Vi har nu tilf鷮et yderligere tiltag for at sikre oppetiden p mailserveren og klargjort en bedre n鷣procedure, s vi er bedre stillet, hvis vi igen rammer problemer af samme karakter.

Mvh. Kalundborg Antennelaug.

Kontoret holder lukket

Kalundborgegnens Antennelaug har valgt at f鷲ge regeringens nye restriktioner og anbefalinger mht. Coronavirus og holder derfor lukket for personlig betjening p kontoret fra den 11. december 2020.

Det vil stadig v熳e muligt at kontakte os telefonisk, hvor vi vil sidde klar til at hj熞pe vores medlemmer i det omfang det er muligt. Ombytning og udlevering af udstyr til internettet samt kabler vil v熳e muligt efter aftale.

Vores antennem鷢t鷨er vil i begr熡set omfang k鷨e ud p opgaver.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Status p mail

Mailserveren k鷨er igen for fuld kraft og det er muligt at sende og modtage mails. Der kan stadig v熳e enkelte medlemmer der kan have problemer, men det har vist sig mest at omhandle et forkert kodeord eller serverindstilling, s det kan l鷭es. Hvis du oplever problemer med din mail, kan du kontakte os l鷨dag og s鷢dag i tidsrummet 09:00-15:00, vi sidder klar til at hj熞pe med de problemer der relaterer sig til mail.

Vi mangler stadig at f flyttet en del af de gamle mail data, men det drejer sig om mange Gigabyte data der skal flyttes og importeres ind i mailbokse igen, s det forventes at kunne tage et par d鷤n for alle data er indl犘t.

De fleste e-mails der er sendt til ka-net.dk mailadresser imens nedbruddet stod p, er desv熳re blevet sendt tilbage til afsenderen med besked om at det ikke er muligt at sende mails til dom熡et.
De mails der er sendt i perioden, som ikke er kommet frem, skal derfor afsendes igen, for at n frem til jer.

Vi beklager det besv熳 hele den her omgang her p嶢鷨t jer. Vi har nu tilf鷮et yderligere tiltag for at sikre oppetiden p mailserveren og klargjort en bedre n鷣procedure, s vi er bedre stillet, hvis vi igen rammer problemer af samme karakter.

Mvh. Kalundborg Antennelaug.

Information til medlemmer om nedbrud p internettet i januar

Tilbage i januar 2021 havde Kalundborgegnens Antennelaug desv熳re et nedbrud p knap tre timer. Aldrig f鷨 i foreningens historie har der v熳et et nedbrud, der har varet s l熡ge, og forh嶙entlig sker det ikke igen. Vi hos Kalundborgegnens Antennelaug, beklager h熡delsen, og vi har derfor, som et plaster p s緳et, valgt at give en gratis film til alle medlemmer, der har internet hos os.

Nedbrud p TV og internet kan desv熳re ske, men heldigvis sker det ikke s ofte, og meget sj熞dent i l熡gere tid. Nedbruddet hos Kalundborgegnens Antennelaug i januar skete dog p et meget uhensigtsm犘sigt tidspunkt, og det beklager vi. Det skete nemlig p et tidspunkt, hvor rigtig mange mennesker blev ber鷨t af det, da det var, mens alle skoleelever modtog online undervisning, og mange mennesker ligeledes arbejdede hjemmefra grundet COVID-19. Derfor har vi valgt at give alle medlemmer med internetabonnement en gratis valgfri film fra www.blockbuster.dk p op til 49 kr. som et plaster p s緳et.

Hvis man s嶚edes h鷨er til de medlemmer, der har internet hos Kalundborgegnens Antennelaug, skal man blot skrive sig p SMS-listen her p hjemmeside inden torsdag den 11. marts kl. 12. S vil man kort efter sluttidspunktet den 11. marts f tilsendt en gavekode, som man skal benytte, n緳 man logger sig ind p blockbuster.dk. Her opretter man en profil, og derefter benyttes den tilsendte gavekode fra foreningen. Man kan v熞ge 幯 film af op til 49 kr. som man lejer i 48 timer. Filmen kan s嶚edes kun ses i det tidsrum. Gavekoden kan imidlertid benyttes resten af 2021.

Tilmeldingsfristen er udl鷷et

Telefonsupport

Mailserveren er nu endelig online lokalt her hos os og er tilbage i drift.

Internet og mailsupport holder ekstra 嶙ent for telefonerne fredag til kl. 15.00.

Vi holder ogs 嶙en b嶟e l鷨dag og s鷢dag i tidsrummet 09:00 til 15:00.

Vi sidder, i ovenst嶒nde tidsrum, klar til at yde den n鷣vendige support, 熡dring af adgangskoder eller vejledning af mailops犚ning.

Mailserveren er endelig tilbage

Mailserveren er nu endelig online lokalt her hos os og er tilbage i drift. Det betyder at det nu er muligt at sende og modtage mails igen. Alle de gamle mails, fra f鷨 nedbruddet, vil blive tilf鷮et senere, vi kan dog p nuv熳ende tidspunkt ikke komme med en tidshorisont for de gamle mails.

Alle indstillinger og koder er forsat det samme som tidligere og ens mail vil derfor forts犚te som f鷨. Det er ikke n鷣vendigt at 熡dre noget.

Hvis man har fors鷤t med forskellige adgangskoder og har brug for en ny adgangskode s kan denne 熡dres p vores selvbetjening (klik her) eller ved at kontakte os p vores kontaktformular (klik her).

Internet og mailsupport vil holde 嶙ent for telefonerne i dag i tidsrummet 09:00 til 13:00 hvor vi vil sidde klar til at yde support, 熡dring af adgangskoder eller vejledning af mailops犚ning.

Det vil ogs v熳e muligt at kontakte os i weekenden via vores kontaktformular. 鶴ningstider for weekenden melder vi ud senere i dag.

Opdatering p e-mail problemerne

Det nye mailsystem er nu oppe og k鷨e, det er testet, der mangler forsat at DNS sl緳 helt igennem og alle certifikater er flyttet fra det gamle mailsystem.

Vi vil melde ud her p hjemmesiden og sende smser ud n緳 alt er oppe og k鷨e.
Internet og mailsupport vil holde 嶙ent for telefonerne i morgen i tidsrummet 09:00 til 13:00 hvor vi vil sidde klar til at yde support, 熡dring af adgangskoder eller vejledning af mailops犚ning.

Opdatering p e-mail problemerne

G緳sdagens konvertering af e-mailadresser er desv熳re ikke g嶒t som planlagt. Der arbejdes stadig h緳dt i d鷤ndrift p at f l鷭t problemet.

Dette betyder at vores medlemmer endnu ikke kan bruge deres ka-net e-mail. Der vil kunne ses fejl beskeder fra diverse e-mail programmer som bla. siger at brugernavn og adgangskode er forkert m.m. I disse tilf熞de vil det ikke hj熞pe at lave 熡dringer til ens kontoindstillinger. Vi melder ud her p hjemmesiden samt via vores SMS service s snart vi er klar med en l鷭ning.

Hvis man 鷢sker at tilmelde sig vores SMS service kan dette g鷨es via selvbetjeningen (klik her for at se en guide) eller ved at kontakte kontoret i 嶙ningstiden p telefon 59 56 15 70.

Vi beklager meget de gener dette m廞te medf鷨e.

** Opdatering d. 04-03-21 kl 13:58 : Mailserveren bliver nu opsat lokalt hos Kalundborgegnens Antennelaug i stedet for hos udbyderen. Hvilket vil g鷨e det muligt at sende og modtage mails, n緳 vi har meldt den nye mailserver klar. De eksiterende mails vil blive tilf鷮et efterf鷲gende. Vi sender en sms ud n緳 mailserveren er klar, til de medlemmer der er tilmeldt vores sms service.

Opdatering p e-mail problemerne

L鷨dag d. 27-02-2021 kl. 16.41 gik en harddisk ud af drift hos vores mailudbyder.
Kl. 17.15 var disken udskiftet og den var k鷨ende igen. Mailsystemet, der bygger p Smartermail fra Smartertools, fungerede efterf鷲gende ikke som det skulle og der skete en uventet lukning af en del mailkonti. Det blev der arbejdet p resten af l鷨dagen og s鷢dagen.
Vores mailudbyder valgte i samr嶟 med Smartertools (softwareudvikleren), at opgradere mailsystemet til den nyeste version, for at komme problemet til livs. Hertil skulle alle mailkontis s konverteres til en nyere protokol end den vi har k鷨t med tidligere, hvilket blev igangsat mandag morgen.
Under konverteringen af samtlige mailkonti, viste der sig uventede problemer med lige pr熯is vores dom熡e og et par stykker mere fra andre af mailudbyders kunder. Det problem har vores udbyder og Smartertools arbejdet p hele mandag og tirsdag, samt natten til i dag, uden det blev l鷭t.
Dom熡et ka-net.dk har v熳et lukket siden mandag eftermiddag, for at sikre at afsendere ikke f緳 et svar tilbage at mailkontoen ikke eksistere. I fors鷤et p at opfange de mails der er blevet sendt i mellemtiden, har vi f嶒t lavet et filter der kan opsnappe de fremsendte mails. Filteret var dog f鷨st klar tirsdag omkring kl. 14.
Mails der er sendt i tidsrummet fra dom熡et blev lukket til vi havde filteret klar er desv熳re ikke kommet frem til mailserveren og skal gensendes for at de kan n frem til modtageren. Afsendere der ikke har kunnet levere mails, har alle f嶒t et svar tilbage om at mails er afvist.

Status onsdag formiddag er at konverteringen stadig er i fuld gang, og forh嶙entlig kommer vi i m嶚 med den i dag. N緳 vi er i m嶚 med konverteringen, 嶙ner vi op for dom熡et igen og herefter vil vi "slippe de mails l鷭" vi har opsnappet i det f鷨omtalte filter og alt burde v熳e som normalt.

Vi sender en SMS ud til de medlemmer der har tilmeldt sig vores SMS-service n緳 de er oppe at k鷨e normalt igen, ligesom vi ligeledes kommer til at skrive det p hjemmesiden. Vi udsender ikke SMS'er om natten.

Fremadrettet vil vi g鷨e vores ypperste for at en situation som denne ikke kan opst igen. Vi ops犚ter nu endnu flere mailservere til at st og kunne tage over for hinanden s嶢remt den ene af dem skulle g ned, ved harddisk nedbrud, fejl ved opdateringer eller andre lignende situationer. Vi kommer til at have vores opsnapningsfilter klar, s vi kan aktivere det lige s snart det skulle v熳e n鷣vendigt. Vi kommer til, i h鷮ere grad, at teste fremtidige opdateringer p et "kopi"-setup, med samme antal brugere som vi har, inden vi ruller ud p det k鷨ende system.

Med venlig hilsen
Daniel Badeby
Forretningsf鷨er

Opdatering p e-mail problemerneVores mailudbyder valgte i weekenden at opdatere vores mailsystem, hvilket desv熳re gav nogle uventede komplikationer. Lige nu arbejder Smartertools, som har udviklet mailsystemet, p at l鷭e problemet hurtigst muligt. Vi har desv熳re ikke nogen tidshorisont og kan derfor ikke komme n熳mere ind p hvorn緳 problemet er l鷭t.

Vores medlemmer oplever lige nu at deres mailprogram siger at enten brugernavn eller adgangskode er forkert. Dette kommer udelukkende p grund af fejlen p mailserveren og det er ikke n鷣vendigt at 熡dre nogen adgangskoder eller indstillinger.

Hvis man fors鷤er at tilg vores webmail vil man m鷣e fejlen "Loginfejl, dom熡et findes ikke". Denne fejl vil forsvinde n緳 mailserverproblemet er l鷭t.

E-mail problemerVores e-mail udbyder oplever udfordringer i forbindelse med opgradering af deres system, hvilket betyder at der kan opleves lange svartider eller udfald til e-mail serveren. Der arbejdes p h鷮tryk for at l鷭e problemet.

Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.

** Opdatering: Problemet er forsat ikke l鷭t, vores udbyder arbejder p h鷮tryk for at l鷭e problemet.

Radiosignalet via TV er lukket pr. 30. december 2020


YouSee har den 30. december 2020 valgt at fjerne radiokanalerne som kan h鷨es via TV. Det er derfor ikke l熡gere muligt at benytte denne mulighed.


Dette betyder at vores medlemmer fra d. 30. december 2020, ikke l熡gere har kunne lytte til radio via deres TV og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 til ovenst嶒nde sidder vores medarbejdere p kontoret klar til at besvare sp鷨gsm嶚, vi kan ogs komme med gode r嶟 til en brugbar l鷭ning.


Klik p l犘 mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio fremadrettet.

L犘 mere - Klik her


Spammail i oml鷷

Vi er blevet opm熳ksomme p at der er sendt spammails rundt som ligner at de er sendt fra medlemmet selv.

De har ikke f嶒t adgang til noget, s den kan trygt slettes.
De har lavet en server, som st緳 i Tyrkiet, hvor de har lavet mailadresser magen til nogle af vores medlemmer. Der vil derfor ogs st "Delivery failure" foran emnet p mailen.

Pristigning hos YouSee

YouSee har meldt priser ud g熞dende for n犘te 緳. De g熞der ikke hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Prisen hos Kalundborgegnens Antennelaug har v熳et den samme i 2 緳,
men der vil komme mindre justeringer fra januar 2021.

Vi vender tilbage her p hjemmesiden, n緳 vi kender de n鷮agtige priser.

Falske konkurrencer

Vi er blevet gjort opm熳ksom p at nogle medlemmer oplever reklamer for konkurrencer, hvor man kan vinde mobiltelefoner, som skulle v熳e udstedt af Kalundborgegnens Antennelaug.

Disse reklamer er spam og er ikke udstedt fra Kalundborgegnens Antennelaug.

Her er et par r嶟 til at spotte svindel:
Vi r嶟er til at bes鷤e vores hjemmeside, da vi ikke ville udlodde
konkurrencer uden at skrive om det her.
Tjek altid den webadresse, der dukker op. Du vil aldrig blive tilbudt at deltage i en konkurrence, hvor webadressen ikke hedder noget med ka-net.dk
Vi vil aldrig bede om dine kortoplysninger i en konkurrence.

Kanalomlagning

Den 17. februar 2021, udfores der en teknisk omlagning af nogle af de kodede TV-kanaler. Det betyder, at du skal udfore en ny digital kanalsogning pa de TV'er, hvor du har tilsluttet en kortlase (CA modul) samt et TV-kort (YouSee Kort). Det galder ved bland selv og ved ekstrakanaler.

Din YouSee TV-boks skal ogsa opdateres, men i de fleste tilfalde vil din tv-boks selv opdatere TV-kanalerne.
Det kan dog vare nodvendigt at slukke for strommen pa kontakten bag pa TV-boksen eller pa stikkontakten. Vent 10-15 sekunder, og tand igen. Sa opdaterer TV-boksen dine TV-kanaler.

Pa de TV’er hvor der modtages standard TV pakker: grund, mellem eller fuldpakken, er vi ikke bekendt med at der sker andring.

Hvis du alligevel vil vare sikker pa at dit TV er helt opdateret, sa kan der udfores en ny digital kanalsogning.
For at lave en kanalsogning kan dette gores med folgende parametre:

Almindelig TV pakke

Netvarks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netvarks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Smart TV, som er tilkoblet internettet samt antennesignal, vil normalt selv opdatere nar der er brug for dette.


For at fa hjap til at lave en ny kanalsogning tryk her external_link


Den nyeste kanaloversigt kan hentes ved at trykke her.


Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p?generalforsamlingen skal v熳e kontoret p?Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 15. februar 2021.

Manglende internetHvis du stadig oplever problemer med internettet, efter nedbruddet fredag, fors鷤 da at genstarte din router.

Hvis du mod forventning stadig har problemer med internettet, kontakt os p?kontor@ka-net.dk.


ServicevindueI forbindelse med udbedring af fejlen med internettet tidligere i dag, er vi n鷣saget til at holde et servicevindue i morgen tidligt mellem kl. 05 - 06:30, hvor man vil kunne opleve korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager meget de gener de mange afbrydelser har medf鷨t.


Manglende internetInternettet mangler i 鷮eblikket. Vi arbejder p?h鷮tryk for at etablere forbindelsen igen.

Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.


Manglende internetI forbindelse med udbedring af fejlen p?internettet fra i g緳 vil der kunne opleves manglende internet i nat i tidsrummet 02.00 - 05.00.

Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.


Manglende internetVi oplever i 鷮eblikket manglende internet hos vores medlemmer.

Vores teknikere er p?sagen og der arbejdes p?h鷮tryk for at l鷭e problemet.

Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.


 Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 3.239.112.140