Nyhedsarkiv:

Nyt logo og biler

I forbindelse med oprettelsen af vores egen serviceafdeling vil der snart dukke et helt nyt logo op. Det nye logo vil kunne ses her p?hjemmesiden, p?vores teknikere samt de nye biler som snart vil k鷨e ud til vores medlemmer.

Det nye logo vil ogs?pryde forsiden af vores n犘te antenneblad som udkommer i l鷷et af de n犘te par dage.

Ny serviceafdeling

Vi har haft en serviceaftale med JAC igennem rigtig mange 緳.
En aftale, vi har v熳et meget glade for. Men tiden er nu til forandringer, og vi f緳 nu selv en serviceafdeling.

Tryk her

Tryk her for at l犘e TV-Kalundborgs artikel

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 29. juli
til og med den 2. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 5. august.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der m?forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Ved st鷨re anl熚sfejl kan vagten kontaktes p?telefon 59 56 15 70. Vagten besvarer ikke almindelige supportopkald omkring internet og TV.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p?hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.Manglende TV kanaler


Mangler du kanaler p?dit TV efter YouSee's manglende signalforsyning onsdag den 12.12.18 kan det v熳e n鷣vendigt med en ny kanals鷤ning p?dit TV.

For at indstille dit TV korrekt skal f鷲gende oplysninger bruges:

Netv熳ks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875

Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2019 p?plads.

Grundpakken stiger 10 kr. fra 168 kr. til 178 kr.

Till熚get for Mellempakken stiger med 9 kr., prisen bliver derfor 185 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 363 kr. pr. m幩ed.

Till熚get for Fuldpakken stiger 6 kr. fra 124 kr. til 130 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 493 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved klik her.

Juleferie p?kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 21-12-18.
Vi er tilbage p?kontoret onsdag den 02-01-19.

Kontaktformularen p?hjemmesiden besvares begr熡set i perioden.
Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Vagten kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes
p?telefon: 59 56 15 70.

JUL!!!!11

Vi 鷢sker vores medlemmer en gl熛elig jul
og et godt nyt緳.


GDPR - Persondataforordning

mailsikkerhedsbrud

Fredag den 25 maj 2018 tr嶟te EU's nye persondataforordning ogs?kaldet GDPR i kraft. I den forbindelse, vil vi gerne informere vores medlemmer om vores persondatapolitik og forsikre jer om at vi v熳ner om vores medlemmers datasikkerhed.

Klik herunder for at l犘e vores persondatapolitik.Udbedring af fejl
servicevindue

I forbindelse med udbedring af fejlen med TV signalet vi oplevede i sidste uge, vil der forekomme afbrydelse af TV signalet omkring kl. 15 i dag. Vi forventer en kort afbrydelse og det skulle ikke v熳e n鷣vendigt med en ny kanals鷤ning.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.


Kursus
Kursus

Grundet kursus vil internetsupporten og serviceafdelingen v熳e lukket, fra torsdag den 22. november til og med fredag den 23. november 2018. Der vil derfor ikke blive udf鷨t pakkeskift eller andre tekniske opgaver disse dage.

E-mail fejl hos YouSee

YouSee har ved en fejl udsendt en eller flere e-mails til deres kunder, onsdag og torsdag, som desv熳re ogs?er kommet ud til flere af vores medlemmer. Hvis man har modtaget en eller flere e-mails fra YouSee, med overskriften "Det er nyt, og det er bedre" skal man blot se bort fra de e-mails, og slette dem.

Opdatering af hovedrouter
servicevindue

Der vil natten til onsdag den 03-10-2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 01:00 - 05:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til mandag den 20.08.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 05:00 - 06:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 30. juli
til og med den 3. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 6. August.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der m?forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p?hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Servicefirmaet JAC g緳 p?ferie den 13. juli. De er ogs?tilbage den 6. august (uge 29, 30 og 31).

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes p?telefon: 59 59 50 22.Infokanal lukket

Vores infokanal er desv熳re lukket.

Distribut鷨en af kanalen er ikke l熡gere tilg熡gelig og vi kan derfor ikke l熡gere 熡dre indhold.

Sikkerhedsbrud p?e-mailadresser og kodeord
mailsikkerhedsbrud

Over 1 million danske e-mailadresser og adgangskoder er blevet l熥ket p?internettet og nogle af disse e-mailadresser og adgangskoder er desv熳re fra Ka-net.

BEM鼇K: Dette er IKKE et l熥 hos Ka-net men hos en r熥ke online tjenester s?som LinkedIn, Dropbox, PlayStation Network og mange andre.


Ved at f鷲ge linket nedenfor kan man tjekke om ens e-mailadresse og kodeord er ber鷨t. Er det tilf熞det anbefales det at man skifter adgangskoden til den eller de listede e-mailadresser hurtigst muligt. Dette kan g鷨es p?vores selvhj熞psportal mit.ka-net.dk eller ved at tage kontakt til kontoret i 嶙ningstiden. Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 sidder vi klar p?kontoret igen mandag morgen og indtil da kan man ogs?n?os ved at skrive til vores kontaktformular her p?hjemmesiden.

For at se om ens e-mailadresse er ber鷨t kan man trykke sig ind p?linket ved at klikke her og skrive sin e-mailadresse i feltet og herefter trykke p?knappen med teksten search.Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til tirsdag den 08.05.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 00:00 - 01:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Opgradering af firewall


I forbindelse med idrifts犚telse af ny firewall, kan medlemmer opleve en kort afbrydelse af internettet natten mellem
mandag d. 30-04-2018 og tirsdag d. 01/05-2018.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


P廛keferie 2018
Paaske_2018

Kontoret holder p廛keferie fra og med mandag den 26. marts 2018.

Vi er tilbage tirsdag den 3. april 2018.

Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p?hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her. Vagten hos JAC kan kontaktes p?telefon 59 59 50 22.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, Munkes鷤ade, indgang E.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om 2 熡dringer i vedt熚terne.
  1.Nuv熳ende ?, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner og derefter varetage driften af anl熚get.
  Ny ?, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe og vedligeholde f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner samt varetage driften af anl熚get.
  2.Nuv熳ende ?, litra f: Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.
  Ny ?, litra f: Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.
   Nuv熳ende ?, stk. 3: Kassereren og et bestyrelsesmedlem v熞ges n犘te gang i 2013 for en periode p?to 緳, og derefter i 2015 og fremover for en periode p?tre 緳. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2013. Formanden for bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2014. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2014.
  Ny ?, stk. 3: Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer v熞ges for en periode p?3 緳 f鷨ste gang p?generalforsamlingen 2018. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?3 緳, n犘te gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og n犘tformand, ligesom bestyrelsen neds犚ter udvalg efter behov. S嶢remt formanden tr熛er tilbage imellem 2 generalforsamlinger v熞ger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.
   Nuv熳ende ?, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e enten formanden eller kassereren.
  Ny ?, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e formanden og en skal v熳e kassereren.

 6. Valg af kasserer for 3 緳:
  Henning Br鷤ger ObsenVillig til genvalg

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2017 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Opgradering af infrastruktur


I forbindelse med fejlretningen af det udfald vi oplevede i g緳 morges, kan nogle medlemmer opleve udfald af internettet.

Det kan v熳e n鷣vendigt at genstarte internetudstyret i hjemmet.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


Kursus
Kursus

Grundet kursus i uge 5, vil internetsupporten v熳e med nedsat bemanding og der m?derfor forventes l熡gere ekspeditionstid.

Opgradering af infrastruktur


Tirsdag d. 23-01-2018 fra kl. 00:30 til 05:00, vil der grundet opgradering af vores infrastruktur forekomme afbrydelse af internettet.

Hvis din kabelrouter eller modem mod forventning ikke skulle g?online igen efter opgraderingen, kan genstart af internetudstyr v熳e n鷣vendigt.


 

Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 3.239.112.140