Nyheder:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Ka-net (Kalundborgegnens Antennelaug) indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2023,
klokken 19.00 i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Beretning om det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er 2 forslag fra bestyrelsen.
 6.  
  Forslag 1: Ændringer af vedtægternes §4a.
  Nuværende ordlyd:
  Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for det løbende kalenderår.
   
  Foreslået ny formulering:
  Bestyrelsen fastsætter årsbidragets størrelse for det løbende kalenderår. På Ka-Nets hjemmeside oplyses årsbidraget for det kommende regnskabsår senest 14 dage før opkrævning af 1. kvartals bidrag.
   
  Begrundelse:
  Årsbidraget fastsættes som en sammensætning af den prisudmelding som vor TV-leverandør pt. YouSee melder ud og de samlede udgifter til at drive vore internet, inklusive vores serviceafdeling. Årsbidraget har i mange år været fastsat af bestyrelsen og efterfølgende godkendt på generalforsamlingen. 1. kvartals bidrag er således tidligere opkrævet forud for generalforsamlingen har godkendt bidraget. Foreningen bestræber sig på at levere TV og internet løsninger til absolut konkurrencedygtige priser, og vil ikke være overlevelsesdygtig såfremt dette ikke lykkes. Særligt ikke i et marked hvor vi presses af et voksende antal udbydere såvel på TV som på internet.
  Såfremt brugerne ikke er enige i den pris som foreningen kan tilbyde TV og internet til, så kan man opsige sit abonnement til det kommende kvartal og man vil således ikke være bundet til at skulle betale til en ny pris fastsat af bestyrelsen.
   
  Forslag 2: Ændringer af vedtægternes §8 afsnit 3 og afsnit 5.
  Nuværende ordlyd i afsnit 3:
  Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidigt sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger op regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag.
   
  Foreslået ny formulering til afsnit 3:
  Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Såfremt generalforsamling er placeret 2. eller 3. onsdag i marts sker indkaldelse med angivelse af tid og sted alene på Ka-nets hjemmeside. Såfremt generalforsamling er placeret en anden dag, bør der tillige ske indkaldelse i en lokal avis og/eller et lokalt internetbaseret nyhedsmedie – f.eks. TV-Kalundborg. Senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse offentliggøres dagsorden, eventuelle forslag, regnskab for det forløbne kalenderår og budget med regnskabets nøgletal og oplysning om det kommende årsbidrag på Ka-nets hjemmeside.
   
  Nuværende ordlyd i afsnit 5:
  Dagsorden for den ordinære geneforsamling omfatter:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
  9. Eventuelt.
   
  Foreslået ny formulering til afsnit 5:
  Dagsorden for den ordinære geneforsamling omfatter:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab, oplysning om budget og årsbidrag for det løbende regnskabsår.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
  8. Eventuelt.
   
  Begrundelse:
  Generalforsamlingen har de sidste mange år ligget 2. eller 3. onsdag i marts og har været afholdt i Kalundborg hallen, hvilket alle interesserede allerede ved.

  Indkaldelse i flere aviser er et levn fra den tid, hvor oplysninger blev givet og opsøgt i de skrevne medier, hvilket ikke er udgangspunktet længere.

  Hjemmesiden er det naturlige sted for oplysninger af denne karakter, ligesom der er her regnskaber, budgetter, årsbidrag og alle andre væsentlige oplysninger ligges og kan findes.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Flemming RøenVillig til genvalg
  Mogens HoumølleModtager ikke genvalg
  Ivan ThygesenNy kandidat

 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg
  Bettina Dahl EriksenVillig til genvalg

 9. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 10. Eventuelt

Regnskabet for 2022 bliver vist på hjemmesiden www.ka-net.dk, samt fremlagt på antennelaugets kontor, Stejlhøj 23, inden generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med øl og vand.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Ændring af forfaldsdato

Forfaldsdatoen på vores faktura ændres til den 20. i måneden, før gældende kvartal.

Det er 10 dage før vores nuværende fakturering og det gælder fra 3. kvartal 2023 og fremadrettet.

Det betyder at din betaling den 20. juni dækker abonnementsbetalingen for 3. kvartal (1. juli - 30. september). Betalingen den 20. september for 4. kvartal, 20. december for 1. kvartal 2024 og den 20. marts er gældende for 2. kvartal 2024.

Nye priser samt energitillægNye priser på TV

Vi er blevet varslet prisændringer fra YouSee, som er vores leverandør af TV-signal. Priserne for 2023 ser ud som anført nedenfor:

TV grundpakken stiger med 70 kr. og vil i 2023 koste 300 kr. pr. måned.

Mellempakken og Bland Selv 10, som begge er inklusive grundpakken, stiger med 15 kr. og koster dermed 540 kr. pr. måned.

Fuldpakken og Bland Selv 36, som er inklusive grund- og mellempakken, stiger med 20 kr. og koster 680 kr. pr. måned.

Nye priser og hastigheder på internet

Hos Ka-net har vi i de sidste 20 år ikke haft prisstigninger på vores internet, selvom hastigheden er hævet op til flere gange og den stadig bliver hurtigere med udrulningen af vores lynhurtige 1200 Mbit hybridfibernet.

Vi er utrolig kede af, at vi fra den 1. januar 2023 er nødt til at hæve prisen med 25 kr. pr. måned for alle internetprodukter. Desværre ser vi en verden med højere udgifter og det rammer også Ka-net, men vi kompenserer med at hæve hastighederne, både download og upload, på de fleste af vores produkter. Hastigheder og priser kommer til at se ud som anført nedenfor:

Hastigheder i 2022 Hastigheder i 2023 Pris pr. måned
50/10 Mbit 75/15 Mbit 224 kr.
100/15 Mbit 150/20 Mbit 274 kr.
200/20 Mbit 250/30 Mbit 324 kr.
300/30 Mbit 350/40 Mbit 374 kr.
600/200 Mbit --- 304 kr.
1200/300 Mbit --- 344 kr.


Hastighederne i vores opgraderede områder på 600 Mbit og 1200 Mbit forbliver uændret.


Midlertidigt energitillæg

På vores kommende fakturaer vil der blive tilføjet et midlertidigt energitillæg på 25 kr. pr. måned. Hver husstand bliver opkrævet 25 kr. pr. måned for dette tillæg, uanset om man har ét eller flere produkter fra Ka-net.

Tillægget er en kedelig konsekvens af stigende udgifter til bl.a. el, varme og brændstof. I 2022 har vi haft en fastprisaftale på strøm, afregnet til 0,33 kr. pr. kWh. Aftalen udløber 31. december 2022 og det er ikke muligt, med den nuværende situation, at få lavet en ny aftale der ligner den, hvilket betyder at vi skal forvente priser på omkring 2,50 kr. pr. kWh. Det belaster vores budget med cirka 3,25 millioner kroner ekstra, i forhold til 2022.

Udover strøm er der også mange andre udgifter der stiger og derfor er vi nødsaget til at tilføje dette tillæg, indtil økonomien har stabiliseret sig. Vi vil løbende tilpasse tillægget, så det passer med de faktiske ekstraomkostninger, og vi håber, at det snart kan blive fjernet igen. Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan forklare nærmere.

Mailopdatering

Vi har opdateret vores sikkerhedsindstillinger på vores e-mail og medlemmer med forældede mailindstillinger vil opleve fejlbeskeder.
For at løse dette er det nødvendigt at opdatere sit mailprograms mailindstillinger. Der skal rettes til nedenstående oplysninger.

Indgående server: mail.ka-net.dk - POP3 Port: 995 - IMAP Port: 993 SSL: Ja
Udgående server: asmtp.ka-net.dk - Port: 465 SSL: Ja
Server til udgående post kræver godkendelse: Ja
Brugernavn: Hele din e-mailadresse
Kodeord: Din adgangskode til e-mail

Du er mere end velkommen til at kontakte os for fjernsupport eller telefonisk vejledning. Det er selvfølgelig også muligt at besøge vores kontor med ens enhed og få personlig support.


Nu sker det!

Hold godt fast for nu kommer det til at gå stærkt!

Vi er nu klar til at levere lynhurtigt 1200Mbit hybridfibernet i de første områder, som er Ubby/Jerslev, Ugerløse og Kirke Helsinge.

Allerede nu er vores medarbejdere i gang med at kontakte de medlemmer fra områderne som har tilmeldt sig vores interesse liste og vi glæder os til at kunne tilslutte de første medlemmer.

Vi tilføjer nye områder til listen uge for uge som kan ses ved at trykke på knappen herunder.For mere information sidder vores supportere klar ved telefonen og besvarer gerne spørgsmål om de nye hastigheder samt meget andet. Hvis dit område endnu ikke er kommet på listen, kan du her tilmelde dig og vise din interesse, så kontakter vi dig så snart vi kommer til dit område.

Ny Facebook side!

Kalundborgegnens Antennelaug har nu en Facebook side!

På vores facebook side kommer i til at kunne følge med i vores nyheder og løbende udvikling samt service informationer, tilbud, gode tips til jeres forbindelser i hjemmet og meget mere.

Vi henviser til vores kontaktformular, telefon eller vores lokale kontor for direkte kontakt eller evt. melding om driftproblemer eller andre spørgsmål.Vi glæder os til at holde jer opdateret på vores facebook side så følg os endelig og del meget gerne hvis du kender nogen som også har internet, tv eller telefoni hos os.


Attraktiv tilslutningspris.

Kalundborgegnens Antennelaug er under stor udvikling og i forbindelse med vores nye projekter der blandt andet indebærer ombygning til gigabit hybridfibernet, tilbyder vi nu husstande, i allerede etableret områder, der ikke før har været koblet på fællesantenneanlægget en tilslutning for kun 1000 kr. Ring til kontoret på 59 56 15 70 for at spørge til mulighederne på din adresse.

Hvis en husstand har været koblet på antenneanlægget før, koster det nu 0 kr. at blive gentilsluttet.

Kalundborgegnens Antennelaug er en medlemsejet forening med et stabilt og hurtigt hybridfibernet, hvor god og lokal service, samt support ligger i højsædet.

Tilslutningsprisen på 1000 kr. er kun gældende hvis der vælges et internetprodukt og med en bindingsperiode på 6 måneder. Mindsteprisen i bindingsperioden er 1.194 kr. ved 50/10 Mbit.

5G påvirker utætte installationer

I forbindelse med at TDC udruller 5G i Danmark, vil medlemmer med utætte antenneinstallationer opleve pixeleringer eller sort skærm på flere kanaler.
Hvis du oplever dette kan du forsøge at lave en kanalsøgning med følgende parametre:

Almindelig TV pakke

Netværks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netværks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Hvis dette ikke løser problemet så bør man kontakte kontoret, så der kan ordres en antennemontør, som kan komme ud og lave en fejlfinding på adressen mod betaling.

 

Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 44.201.94.236